Slovenská záručná a rozvojová banka
Internet banking

Novinky

  • Oznam

    23.04.2018

    Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002...

  • Výročná správa za rok 2016

    21.07.2017

    Výročná správa SZRB za rok 2016 v pdf formáte

Na vrch stránky