Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Priamy úver

Potrebujete finančne preklenúť obdobie s vysokým dopadom na váš cash-flow?
Máte skvelé nápady, na ktoré vám chýbajú financie?
Využite výhodný úver na vaše podnikateľské plány od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Dohodnúť stretnutie

Benefity Priameho úveru

Výška úveru
už od 30 000 EUR

Možnosť refundácie nákladov až do 12 mesiacov

Splatnosť až do 20 rokov
v závislosti od typu úveru

Možnosť odkladu splácania
istiny do 6 mesiacov

Výhody

Výhody Priameho úveru:

 • finančné prostriedky je možné použiť na vami stanovený podnikateľský zámer (okrem vylúčených oblastí financovania)
 • nastavenie štruktúry financovania potrebám vašej firmy
 • financovanie krátkodobých aj dlhodobých investícií, ale aj prevádzkových potrieb
 • možnosť jednorazového alebo postupného čerpania
 • splácanie úveru prispôsobíme možnostiam vašej firmy, ktoré môže byť rovnomerné alebo nerovnomerné splácanie
 • s umožnením odkladu splácania istiny
 • možnosť refundácie nákladov 12 mesiacov spätne od podania žiadosti o úver
 • možnosť refinancovania úverov z iných bánk
 • fixácia úrokovej sadzby na 1, 3 alebo 5 rokov

Detaily

Priamy úver je možné čerpať formou splátkového úveru na rozvoj podnikateľskej činnosti, na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov, ako aj na financovanie vlastných investičných projektov.

 • úver je určený pre firmy s minimálne 24 mesačnou podnikateľskou históriou
 • poskytnutie vo forme splátkového úveru
 • výška úveru je možná už od 30 000 EUR
 • splatnosť úveru učeného na investície je do 20 rokov a prevádzkového úveru do 8 rokov
 • možnosť odkladu splátok istiny až 6 mesiacov od prvého čerpania úveru

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver?

 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR
 • fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu
 • mestá a obce
 • právnické osoby, ktoré boli zriadené podľa osobitných predpisov (napr. spoločenstvá vlastníkov bytov)

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov
 • žiadateľ podniká v bankou akceptovaných odvetviach

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • oprávnenie na podnikanie
 • finančné výkazy minimálne za posledné 2 zdaňovacie obdobia, vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania

Zabezpečenie

Forma zabezpečenia úveru:

 • hnuteľný majetok (stroje, zariadenia, technológia a iné)
 • nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľností
 • pohľadávky voči odberateľom
 • zásoby
 • ručenie treťou osobou (právnickou resp. fyzickou osobou)
 • ďalšie možnosti zabezpečenia podľa druhu financovania po vzájomnej konzultácii

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať Priamy úver?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár