Dohodnite si stretnutie

Vyplňte údaje a v ďalšom kroku si vyberte pobočku, ktorá vám vyhovuje.

Načítavam formulár

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Centrála banky

Centrála Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Centrála Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Navigovať

Kontakty

tel. 02/57 292 111
email: kontakt@szrb.sk
médiá: media@szrb.sk
Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 14:00

Naše regionálne zastúpenia

Bratislava

Žellova 2
821 08 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Navigovať

Kontakty

tel. 037/69 30 410-3
riaditeľ: Ing. Martin Babulic
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Navigovať

Kontakty

tel. 048/41 54 759-63
riaditeľ: Ing. Marián Benka
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Navigovať

Kontakty

tel. 041/56 22 052
riaditeľ: Ing. Pavol Farský
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Navigovať

Kontakty

tel. 055/72 98 681-83
riaditeľ: Ing. Danka Lopuchovská
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Navigovať

Kontakty

tel. 051/77 21 041
riaditeľ: Ing. Milan Soták
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Navigovať

Kontakty

tel. 035/77 33 095-6
riaditeľ: PhDr. Štefan Havran
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Navigovať

Kontakty

tel. 032/64 01 145-46
riaditeľ: Mgr. Miroslava Vavrúšová
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Navigovať

Kontakty

tel. 033/5340 768-69
riaditeľ: Mgr. Peter Kotas
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Navigovať

Kontakty

tel. 044/54 74 970-2
riaditeľ: Ing. Róbert Bazela
Dohodnúť stretnutie Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Dcérska spoločnosť

Slovak Investment Holding, a. s.

Grösslingová 44
911 09 Bratislava
www.sih.sk

Slovak Investment Holding, a. s.

Grösslingová 44
911 09 Bratislava
www.sih.sk

Navigovať

Kontakty

riaditeľ: Peter FRӦHLICH
email: office@sih.sk
Navigovať

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Indenifikačné údaje

Obchodný názov: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Sídlo: Štefánikova 27, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Právna forma: akciová spoločnosť
Register: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 3010/B
IČO: 00 682 420
DIČ: 2020804478
IČ DPH: SK2020804478
Zriaďovateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto