Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

IMPULZúver

Máte prechodný nedostatok finančných zdrojov na svoje prevádzkové potreby súvisiace s podnikateľskou činnosťou?
Slovenská záručná a rozvojová banka vám poskytne výhodný prevádzkový úver.

Dohodnúť stretnutie

Benefity IMPULZúveru

Výška úveru
od 30 000 EUR

Splatnosť úveru do 8 rokov

rozvojove-financovanie

Možnosť odkladu splácania úveru max. 6 mesiacov

Možnosť refundácie uhradených prevádzkových nákladov

Výhody

Výhody IMPULZúveru:

 • IMPULZ úver umožňuje financovanie prevádzkových potrieb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
 • využitím možnosti refundácie prevádzkových nákladov vynaložených 6 mesiacov pred podaním žiadosti o úver, máte finančné prostriedky ihneď k dispozícii
 • splácanie úveru je možné rozložiť na obdobie 8 rokov
 • možnosť odkladu splácania istiny až 6 mesiacov po prvom čerpaní

Detaily

IMPULZúver je možné čerpať na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov prevádzkových potrieb pri podnikateľskej činnosti.

 • história podnikateľskej činnosti je minimálne dvojročná,
 • výška úveru je od 30 000,- Eur,
 • splatnosť úveru je max. 8 rokov,
 • možnosť odkladu splátok istiny 6 mesiacov od prvého čerpania.

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver?

 • podnikatelia, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. :
  • osoby zapísané v obchodnom registri (právnické a fyzické osoby podnikatelia),
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a nie sú zapísané v obchodnom registri (fyzické osoby – podnikatelia),
  • osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov
 • žiadateľ podniká v odvetviach akceptovaných bankou

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu,
 • oprávnenie na podnikanie,
 • účtovné výkazy za posledné 2 ukončené ucelené účtovné obdobia.

Zabezpečenie

Forma zabezpečenia úveru:

 • záložné právo k nehnuteľným veciam,
 • záložné právo k hnuteľným veciam,
 • záložné právo k pohľadávkam,
 • ďalšie možnosti zabezpečenia podľa dohody.

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať IMPULZúver?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár