Kontakt - Sieť regionálnych zastúpení SZRB - Slovenská záručná a rozvojová banka

Sieť regionálnych zastúpení SZRB

 

Centrála Bratislava

Štefánikova 27
P.O.BOX 154
814 99 Bratislava

info@szrb.sk
tel: 02/ 57 292 111
fax: 02/ 57 292 215

 

 


Regionálne zastúpenia:


811 06 Bratislava
Palisády 36
P.O.BOX 154
tel. 02/ 57 292 206, 208
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Ján Syč                                   jan.syc@szrb.sk                                              

 

 

949 01 Nitra
Párovská 2
tel. 037/ 693 04 10-3
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Martin Babulic                                   martin.babulic@szrb.sk

 

974 01 Banská Bystrica
Kuzmányho 16
P.O.BOX 117
tel. 048/ 415 47 59-60, 048/ 415 47 63
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Marián Benka                                 marian.benka@szrb.sk

 

010 01 Žilina
Framborská 19
tel. 041/ 562 20 52, 041/ 500 44 99
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Pavol Farský                                     pavol.farsky@szrb.sk

 

040 01 Košice
Rooseveltova 5
tel. 055/ 72 98 681-83
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Danka Lopuchovská               
danka.lopuchovska@szrb.sk

 

080 01 Prešov
Slovenská 15
tel. 051/ 772 10 41
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Milan Soták, poverený riadením a kontrolou práce                                                             milan.sotak@szrb.sk

 

945 01 Komárno
Tržničné námestie 3
tel. 035/ 77 33 095-6
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: PhDr. Štefan Havran                               stefan.havran@szrb.sk

 

031 01 Liptovský Mikuláš
ul. 1. mája 24
tel. 044/ 547 49 70 - 2
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Róbert Bazela                                 robert.bazela@szrb.sk

 

917 01 Trnava
Hlavná 29
tel. 033/ 534 07 68-69
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Andrea Poliaková                                       andrea.poliakova@szrb.sk

 

911 01 Trenčín (budova TSK)
K dolnej stanici 7282/20A
tel. 032/ 640 11 45-46
fax: 02/ 57 292 215
riaditeľ: Ing. Dušan Maček                                       dusan.macek@szrb.sk

 

 

 

Internet banking

Kontakt


Novinky

 • Nový úverový produkt „EÚver – ROZVOJ“

  24.08.2018

  Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., od 1.9.2018 bude poskytovať nový úverový produkt EÚver – ROZVOJ (financovanie poskytnuté na tento projekt bolo...

 • Výročná správa za rok 2017

  11.07.2018

  Výročná správa SZRB za rok 2017 v pdf formáte

 • Oznam

  23.04.2018

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002...

Na vrch stránky