Sieť regionálnych zastúpení SZRB

 

Centrála Bratislava

Štefánikova 27
P.O.BOX 154
814 99 Bratislava

info@szrb.sk
tel: 02/57 292 111
fax: 02/57 292 215

 

 


Regionálne zastúpenia:


811 06 Bratislava
Palisády 36
P.O.BOX 154
tel. 02/57 292 205, 206, 208
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Ján Syč                                   jan.syc@szrb.sk                                              

 

 

949 01 Nitra
Párovská 2
tel. 037/69 30 410-3
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Martin Babulic                                   martin.babulic@szrb.sk

 

974 01 Banská Bystrica
Dolná 4
P.O.BOX 117
tel. 048/41 54 759-60, 048/41 54 763
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Marián Benka                                 marian.benka@szrb.sk

 

010 01 Žilina
Framborská 19
tel. 041/56 22 052, 041/50 04 499
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Pavol Farský                                     pavol.farsky@szrb.sk

 

040 01 Košice
Rooseveltova 5
tel. 055/72 98 681-83
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Danka Lopuchovská               
danka.lopuchovska@szrb.sk

 

080 01 Prešov
Slovenská 15
tel. 051/77 21 041
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Milan Soták                                              milan.sotak@szrb.sk

 

945 01 Komárno
Tržničné námestie 3
tel. 035/77 33 095-6

fax: 02/57 292 215
riaditeľ: PhDr. Štefan Havran                               stefan.havran@szrb.sk

 

031 01 Liptovský Mikuláš
ul. 1. mája 24
tel. 044/54 74 970 - 2
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Róbert Bazela                                 robert.bazela@szrb.sk

 

917 01 Trnava
Hlavná 29
tel. 033/53 40 768-69
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Andrea Poliaková                                       andrea.poliakova@szrb.sk

 

911 01 Trenčín (budova TSK)
K dolnej stanici 7282/20A
tel. 032/64 01 145-46
fax: 02/57 292 215
riaditeľ: Ing. Dušan Maček                                       dusan.macek@szrb.sk

 

 

 

Internet banking

Kontakt


Novinky

 • Nedostupnosť služieb iBankingu

  28.01.2020

  Oznamujeme Vám, že dňa 28. januára 2020 v čase od 19.00 do 21.00 hod., budú z dôvodu plánovanej technickej údržby nedostupné služby...

 • Zasielanie elektronických výpisov

  08.01.2020

  Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., zasiela od 1.1.2020 výpisy z úverových účtov a/alebo vkladových produktov...

 • Konsolidovaná výročná správa

  28.05.2019

  Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2018.

Na vrch stránky