Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytla úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikom

 • Za šesť mesiacov (od marca 2022) poskytla SZRB úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) viac ako 100 malým a stredným podnikom za takmer 19 mil. eur.
 • O výhodné úvery so zárukou EIF v rámci programu Európskeho záručného fondu (European Guarantee Fund – EGF) je možné požiadať len do konca roka 2022.

Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol Slovenskej záručnej a rozvojovej banke 56 miliónov eur v zárukách v rámci podpory rýchlejšieho zotavovania malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB: „Úverový program so zárukami EIF je súčasťou stratégie nového manažmentu na ceste transformácie a rastu banky. Jej cieľom je zmeniť SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov. Tento typ úveru je výnimočný tým, že ho malí podnikatelia nemusia zabezpečovať. Môžu ho teda kombinovať s inými úvermi, kde je zabezpečenie nevyhnutnosťou.“

SZRB schválila v období od marca do konca augusta 2022 úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške takmer 19 mil. eur. Priemerná výška úveru bola 176 tis. eur, medián úverov bol vo výške 110 tis. eur. Najviac schválených úverov bolo v sektoroch priemyselnej výroby, stavebníctva a veľkoobchodu a maloobchodu. Najčastejším účelom použitia  bola potreba prevádzkového kapitálu/likvidity.

Výhody Úveru so zabezpečením EIF:

 • financovanie prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru,
 • bez potreby zabezpečenia úveru až do výšky 200 000 eur.

V prípade záujmu o úvery so zárukou EIF je o ne potrebné požiadať čo najskôr, keďže musia byť schválené do konca roka. Čerpanie je, samozrejme, možné aj v budúcom roku.

Viac informácií o podmienkach úveru nájdete tu.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail