Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytla úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikom

 • Za šesť mesiacov (od marca 2022) poskytla SZRB úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) viac ako 100 malým a stredným podnikom za takmer 19 mil. eur.
 • O výhodné úvery so zárukou EIF v rámci programu Európskeho záručného fondu (European Guarantee Fund – EGF) je možné požiadať len do konca roka 2022.

Európsky investičný fond, ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytol Slovenskej záručnej a rozvojovej banke 56 miliónov eur v zárukách v rámci podpory rýchlejšieho zotavovania malých a stredných podnikov na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB: „Úverový program so zárukami EIF je súčasťou stratégie nového manažmentu na ceste transformácie a rastu banky. Jej cieľom je zmeniť SZRB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov. Tento typ úveru je výnimočný tým, že ho malí podnikatelia nemusia zabezpečovať. Môžu ho teda kombinovať s inými úvermi, kde je zabezpečenie nevyhnutnosťou.“

SZRB schválila v období od marca do konca augusta 2022 úvery so zárukou EIF už viac ako 100 malým a stredným podnikateľom v celkovej výške takmer 19 mil. eur. Priemerná výška úveru bola 176 tis. eur, medián úverov bol vo výške 110 tis. eur. Najviac schválených úverov bolo v sektoroch priemyselnej výroby, stavebníctva a veľkoobchodu a maloobchodu. Najčastejším účelom použitia  bola potreba prevádzkového kapitálu/likvidity.

Výhody Úveru so zabezpečením EIF:

 • financovanie prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru,
 • bez potreby zabezpečenia úveru až do výšky 200 000 eur.

V prípade záujmu o úvery so zárukou EIF je o ne potrebné požiadať čo najskôr, keďže musia byť schválené do konca roka. Čerpanie je, samozrejme, možné aj v budúcom roku.

Viac informácií o podmienkach úveru nájdete tu.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  14DEC

  Banka

  SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 20 rokov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od mája tohto roku Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom úvery FlexiROZVOJ zabezpečené nehnuteľnosťou bez potreby preukazovania účelu využitia. Nezvyčajne dlhá splatnosť komerčného úveru až do 20 rokov umožňuje firmám, aby si pri nízkych splátkach úveru zachovali dostatočnú likviditu. SZRB doteraz poskytla podnikateľom a živnostníkom úvery FlexiROZVOJ v celkovej výške 7,6 mil. eur, pričom

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  23NOV

  Banka

  SZRB poskytla v rámci antikorona programu úvery PODNIKATEĽ 2020 so štátnou zárukou vo výške 33 miliónov eur, viac ako polovica z nich má nulový úrok Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu antikorona úverov od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo SZČO minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-moja-poda

  11OKT

  Produkty

  Dobrá správa pre poľnohospodárov: SZRB predĺžila splatnosť úverov na kúpu pôdy až na 30 rokov Erika Holesova, odbor marketingu

  Podmienky čerpania Úveru MOJA PÔDA sa zjednodušili, zvýšila sa flexibilita využitia finančných prostriedkov. Úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, samostatných parciel alebo spoluvlastníckeho podielu k pozemku. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) predĺžila splatnosť Úveru MOJA PÔDA z pôvodných dvadsiatich na tridsať rokov. Tento úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako

  Detail