Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Úver so zárukou EIF

Hľadáte finančnú podporu avšak nemáte vhodné zabezpečenie? Máme pre vás riešenie, prostredníctvom ktorého bude váš úver zabezpečený zárukou Európskeho investičného fondu.

Benefity Úveru so zárukou EIF

Využitie tak pre investičné ako aj prevádzkové účely

Záruka
Európskeho investičného
fondu (EIF)

Cielená podpora
pre MSP

Maximálna splatnosť až 15 rokov

Výhody

Výhody Úveru so zabezpečením EIF:

 • Úver so zárukou EIF vám umožní financovanie prevádzkových a investičných potrieb formou priameho splátkového úveru
 • bez potreby zabezpečenia, pričom banka môže v prípade uváženia požiadať zníženú úroveň zabezpečenia, pokiaľ výška úveru presiahne 200 000 EUR
 • po posúdení bankou možnosť financovania investičných zámerov až na dobu
  15 rokov

Detaily

Úver so zárukou EIF predstavuje efektívny nástroj pre malých a stredných podnikateľov na financovanie tak prevádzkových, ako aj investičných plánov so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF).

 • výška úveru od 10 000 EUR
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne formou splátkového úveru
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, v niektorých prípadoch s maximálnou splatnosťou až do 15 rokov
 • bez dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia
 • možnosť využitia úveru aj na konsolidáciu úverov z iných bánk

Ako získať úver

Kto môže požiadať o Úver so zárukou EIF:

 • žiadateľ musí byť slovenským subjektom s minimálne 12 mesačnou aktívnou podnikateľskou činnosťou a zároveň mať k dispozícii finančné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie
 • malý a stredný podnik vrátane mikropodnikov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov, majú ročný obrat menej ako 50 mil. EUR alebo majú celkovú ročnú bilančnú sumu menej ako 43 mil. EUR.
 • plní záväzky voči štátnym inštitúciám a prednostným veriteľom
 • klient podniká bankou povolených odvetviach

Potrebné dokumenty:

 • finančné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov,
 • vyhlásenie k žiadosti o štátnu pomoc k poskytnutiu záruky EIF
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje priamy úver so zárukou Európskeho investičného fondu pre malých a stredných podnikateľov, vrátane mikropodnikov, na základe Dohody o záruke v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19, uzavretej dňa 20. decembra 2021 medzi Európskym investičným fondom a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. Úver so zárukou EIF využíva podporu Záručného nástroja EGF (Paneurópsky záručný fond, ďalej len „EGF“) implementovaného Európskym investičným fondom s finančnou podporou členských štátov prispievajúcich do EGF. Záručný fond EGF je určený na podporu malých a stredných podnikateľov, ktorí sú považovaní za dlhodobo životaschopných a schopných splniť pohľadávky veriteľov z úverov, nebyť hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19. Účelom pomoci je zlepšiť klientom prístup k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru v prípade poskytnutia záruky EIF.

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať