Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase

 • Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €.
 • Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča s členmi Predstavenstva SZRB, predsedom predstavenstva Radkom Kurucom, podpredsedom predstavenstva Emilom Pištom a členom predstavenstva Pavlom Mockovčiakom.

Minister Richard Takáč v tejto súvislosti uvítal konštruktívne rokovanie so zástupcami SZRB: „Je to veľmi dobrá správa pre poľnohospodárov na Slovensku. Som rád, že sme s vedením SZRB našli spoločnú reč a vyšli poľnohospodárom v ústrety. Zároveň na ministerstve chystáme aj schému pomoci zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde máme k dispozícii finančné nástroje pre banky v hodnote 278 miliónov eur,“ uviedol minister Richard Takáč.

„Slovenskí poľnohospodári momentálne zápasia s nedostatkom financií na prevádzkovanie svojich firiem v súvislosti s meškaním priamych platieb. Naša banka promptne reaguje na ich potreby a je pripravená so svojimi klientmi situáciu individuálne riešiť prostredníctvom navýšenia čerpania ich preklenovacích úverov dočasne až do výšky 200% nárokovateľnej podpory z platieb vyplácaných cez PPA,“ prezradil Radko Kuruc, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB.

Náš produkt POĽNOúver pomáha poľnohospodárom prekonať časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov a vyplatením platieb prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Tento úver je primárne splácaný z vyplatenej podpory z PPA, jedná sa o bezúčelový úver, ktorý je možné predčasne splatiť bez poplatku. Banka vychádza svojim klientom v ústrety uvoľnením nedočerpanej časti týchto preklenovacích úverov bez nutnosti splnenia podmienky predloženia rozhodnutí PPA o schválení priamych platieb. Deklarovanú pomoc v celkovej výške viac ako 7,8 mil. eur môže využiť viac ako 130 našich klientov.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, marketingový špecialista

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, marketingový špecialista

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail