Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur

 • Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky.
 • Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur.
 • Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 mobilizovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách.

 Európsky investičný fond a Slovenská záručná a rozvojová banka podpísali dohodu o záruke, ktorá umožní poskytovanie nových úverov pre malé a stredné podniky na Slovensku vo výške viac ako 70 miliónov eur. Táto záruka EIF bola vystavená v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 aktivovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách. Iniciatíva je významným krokom zameraným na podporu hospodárskej obnovy a strategických investícií na Slovensku.

Výkonná riaditeľka EIF Marjut Falkstedt uviedla: “Veľmi nás teší, že môžeme stavať na dlhodobom partnerstve EIF so SZRB a sprístupniť finančné prostriedky tam, kde je to potrebné. Naším cieľom je zlepšiť prístup k financovaniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä malých a stredných, ktoré považujeme za kostru našich ekonomík. Zo skúseností vieme, že SZRB má dobré predpoklady na to, aby pomohla nasmerovať financovanie tým podnikom, ktoré to potrebujú.”

Záruky EIF umožnia SZRB vytvoriť nový zdroj dostupnejšieho financovania a zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky pre slovenské malé a stredné podniky na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu zelených investícií. Spoločnosti budú môcť navýšiť svoj prevádzkový kapitál, obdržať dodatočnú likviditu alebo financovať prebiehajúce a nové investície, ako aj rozvojové plány.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., povedal: Dohoda o záruke podpísaná s EIF umožní SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským malým a stredným podnikom, ktoré ho môžu použiť na prevádzkové financovanie, rozvoj, refinancovanie alebo investície. SZRB prenesie výhody poskytnuté prostredníctvom záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie. Tento program šitý na mieru má jedinečnú splatnosť až do 20 rokov. Ďalším benefitom v rámci časti programu InvestEU zameranej na udržateľnosť je zníženie úrokových sadzieb. Spustenie nového úverového programu so zárukami EIF je ďalším krokom na ceste transformácie banky. Jej cieľom je pretvoriť SZRB na modernú a efektívne riadenú štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov.”

Záruka EIF je krytá z dvoch rôznych balíkov finančných prostriedkov programu InvestEU, z ktorých jeden je zameraný na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a druhý na investície do udržateľnosti. Celkovo sa očakáva, že nové financovanie bude môcť využiť približne 450 slovenských malých a stredných podnikov.

Základné informácie:

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať európske mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) tým, že im pomáha sprístupniť financovanie. EIF vytvára a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záruk a mikrofinancovania, ktoré sa zameriavajú špecificky na tento segment trhu. Plnením tejto úlohy EIF podporuje ciele EÚ zamerané na podporu inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Program InvestEU poskytuje Európskej únii dôležité dlhodobé financovanie mobilizáciou značných súkromných a verejných finančných prostriedkov na podporu udržateľnej obnovy. Pomáha tiež mobilizovať súkromné investície do politických priorít Európskej únie, ako sú Európska zelená dohoda a digitálna transformácia. Program InvestEU spája pod jednou strechou množstvo v minulosti dostupných finančných nástrojov EÚ na podporu investícií v Európskej únii, vďaka čomu je financovanie investičných projektov v Európe jednoduchšie, efektívnejšie a flexibilnejšie. Program pozostáva z troch hlavných zložiek: Fondu InvestEU, Poradenského centra InvestEU a Portálu InvestEU. Fond InvestEU sa implementuje prostredníctvom finančných partnerov, ktorí budú investovať do projektov s využitím rozpočtovej záruky EÚ vo výške 26,2 miliardy eur. Celková rozpočtová záruka podporí investičné projekty implementujúcich partnerov, čím sa zvýši ich schopnosť znášať riziko a zmobilizujú sa dodatočné investície vo výške najmenej 372 miliárd eur.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Kontakty pre médiá:

EIB: Tim Smit | +352 691 286 423 | t.smit@eib.org

SZRB: Adriána Páchniková | +421 2 57 292 632 | adriana.pachnikova@szrb.sk | Website: www.szrb.sk

European Commission: Flora Matthaes | +32 229 83951 | flora.matthaes@ec.europa.eu

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail