Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF

 • Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb.
 • Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.
 • Úver je zaujímavý aj dlhou splatnosťou, v prípade investičných úverov až do 20 rokov a pri prevádzkových úveroch do 8 rokov.

Cieľom úveru INVESTaktiv je zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru poskytnutím záruky InvestEU a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

Prevádzkový úver je možné poskytnúť až do výšky 300 000 eur so splatnosťou 5 až 8 rokov. Pri investičných úveroch je maximálna výška 500 000 eur so splatnosťou od 8 do 15 rokov, pričom po posúdení bankou sa môže predĺžiť až na 20 rokov.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., povedal: „Nový úver INVESTaktiv so zárukou EIF umožňuje SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským malým a stredným podnikom. SZRB prenáša výhody plynúce zo záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov až do 20 rokov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie. Spoločnosti tak budú môcť financovať investície a rozvojové plány, navýšiť svoj prevádzkový kapitál alebo získať dodatočnú likviditu.“

O úver INVESTaktiv môžu požiadať malí a strední podnikatelia vrátane mikropodnikov, ktorí:

 • sú slovenskými subjektami s aspoň 36 mesačnou podnikateľskou činnosťou,
 • zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov,
 • majú ročný obrat do 50 mil. eur,
 • majú celkovú ročnú bilančnú sumu do 43 mil. eur.

Podrobnejšie informácie o podmienkach úveru nájdete TU.

KONTAKT PRE MÉDIÁ – SZRB:

Mgr. Adriána Páchniková

špecialistka pre komunikáciu a PR

kancelária generálneho riaditeľa

adriana.pachnikova@szrb.sk

Tel.: 02/57 292 632

Mobil: 0911 861 827

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jej jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail