Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Nový úver od SZRB pomôže firmám s dlhodobým financovaním prevádzkových nákladov

 • Od apríla 2023 Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový produkt IMPULZúver na dlhodobé financovanie prevádzkových potrieb.
 • Keďže firmám stúpli náklady na vstupy, SZRB im vychádza v ústrety dlhodobým prevádzkovým úverom so splatnosťou až 8 rokov, ktorý odľahčí ich cash flow.

IMPULZúver je určený na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov na prevádzkové potreby pri podnikateľskej činnosti. Výhodami úveru sú možnosť refundácie prevádzkových nákladov vynaložených 6 mesiacov pred podaním žiadosti o úver a možnosť odkladu splácania istiny až 6 mesiacov po prvom čerpaní.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., v tejto súvislosti povedal: „V tejto neľahkej dobe sa SZRB snaží podporiť malých a stredných podnikateľov prostredníctvom nového dlhodobého prevádzkového úveru. Jeho dlhá splatnosť poskytuje malým a stredným firmám určitú stabilitu financovania prevádzkových nákladov. Tento úver im pomôže preklenúť obdobie nedostatku finančných prostriedkov na prevádzkové potreby a ustáť tlak, ktorému musia čeliť.“

IMPULZúver v skratke:

 • výška úveru 30 000 – 2 000 000 eur,
 • variabilné možnosti zabezpečenia úveru,
 • splatnosť úveru do 8 rokov,
 • možnosť odkladu splácania istiny až 6 mesiacov po prvom čerpaní.

Viac informácií o podmienkach úveru nájdete na: https://www.szrb.sk/produkty/impulzuver

 

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail