Tlačivá

  • Žiadosť a návrh klienta na zmenu úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. (odklad splácania úveru) vo formáte PDF alebo Word.

Pre poskytnutie bližších informácií o odklade splácania úveru kontaktujte regionálne zastúpenia SZRB

  • Žiadosť o poskytnutie obchodu

Pre Žiadosť o poskytnutie obchodu (úver / banková záruka) kontaktujte regionálne zastúpenia SZRB

  • Žiadosť o poskytnutie bankovej informácie

          Pre Žiadosť o poskytnutie bankovej informácie kontaktujte regionálne zastúpenia SZRB

Na vrch stránky