Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB pristúpila k Memorandu Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) pristúpila k „Memorandu o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji“ Slovenskej bankovej asociácie, čím deklaruje svoje záväzky k dodržiavaniu zelených zásad, ktoré sú súčasťou jej podnikania a budú uplatňované pri obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu.

Slovenská záručná a rozvojová banka pristúpila k podpísaniu Memoranda SBA o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji 30. 11.2021. Memorandum k dnešnému dňu podpísalo deväť ďalších slovenských bánk.

SZRB prispieva k udržateľnému a inkluzívnemu rastu prostredníctvom financovania dlhodobých potrieb spoločnosti a zohľadňovaním faktorov ESG (Environmental, Social, Governance) pri rozhodovaní o investíciách posilňujúcich finančnú stabilitu.

SZRB si uvedomuje svoj význam v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a aj v zmysle Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, ktoré akcentujú nevyhnutnosť úzkej spolupráce verejného a súkromného sektora, je pripravená aktívne spolupracovať s vládou SR, organizáciami štátnej správy a regulátormi pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

„Naša banka podporuje všetky aktivity súvisiace s podporou rozvoja a udržateľného podnikania. V najbližších rokoch budeme ďalej vylepšovať naše procesy, ktoré budú voči životnému prostrediu výrazne šetrnejšie. Podobne pri našej práci budeme ďalej podporovať investície smerujúce k digitalizácii, zeleným projektom, energeticky efektívnym budovám, obnoviteľným zdrojom energie a novým ekologickým technológiám znižujúcim emisie a uhlíkovú stopu,“ povedal pri podpise Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Celé znenie memoranda nájdete na webovej stránke SBA www.sbaonline.sk.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy