Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB pristúpila k Memorandu Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) pristúpila k „Memorandu o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji“ Slovenskej bankovej asociácie, čím deklaruje svoje záväzky k dodržiavaniu zelených zásad, ktoré sú súčasťou jej podnikania a budú uplatňované pri obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu.

Slovenská záručná a rozvojová banka pristúpila k podpísaniu Memoranda SBA o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji 30. 11.2021. Memorandum k dnešnému dňu podpísalo deväť ďalších slovenských bánk.

SZRB prispieva k udržateľnému a inkluzívnemu rastu prostredníctvom financovania dlhodobých potrieb spoločnosti a zohľadňovaním faktorov ESG (Environmental, Social, Governance) pri rozhodovaní o investíciách posilňujúcich finančnú stabilitu.

SZRB si uvedomuje svoj význam v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a aj v zmysle Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, ktoré akcentujú nevyhnutnosť úzkej spolupráce verejného a súkromného sektora, je pripravená aktívne spolupracovať s vládou SR, organizáciami štátnej správy a regulátormi pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

„Naša banka podporuje všetky aktivity súvisiace s podporou rozvoja a udržateľného podnikania. V najbližších rokoch budeme ďalej vylepšovať naše procesy, ktoré budú voči životnému prostrediu výrazne šetrnejšie. Podobne pri našej práci budeme ďalej podporovať investície smerujúce k digitalizácii, zeleným projektom, energeticky efektívnym budovám, obnoviteľným zdrojom energie a novým ekologickým technológiám znižujúcim emisie a uhlíkovú stopu,“ povedal pri podpise Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Celé znenie memoranda nájdete na webovej stránke SBA www.sbaonline.sk.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail