Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB pristúpila k Memorandu Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) pristúpila k „Memorandu o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji“ Slovenskej bankovej asociácie, čím deklaruje svoje záväzky k dodržiavaniu zelených zásad, ktoré sú súčasťou jej podnikania a budú uplatňované pri obchodnej činnosti, vo vzťahu k orgánom a inštitúciám, spoločnosti, zamestnancom, klientom, obchodným partnerom a životnému prostrediu.

Slovenská záručná a rozvojová banka pristúpila k podpísaniu Memoranda SBA o trvalo udržateľnom podnikaní a rozvoji 30. 11.2021. Memorandum k dnešnému dňu podpísalo deväť ďalších slovenských bánk.

SZRB prispieva k udržateľnému a inkluzívnemu rastu prostredníctvom financovania dlhodobých potrieb spoločnosti a zohľadňovaním faktorov ESG (Environmental, Social, Governance) pri rozhodovaní o investíciách posilňujúcich finančnú stabilitu.

SZRB si uvedomuje svoj význam v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a aj v zmysle Parížskej dohody a Európskej zelenej dohody, ktoré akcentujú nevyhnutnosť úzkej spolupráce verejného a súkromného sektora, je pripravená aktívne spolupracovať s vládou SR, organizáciami štátnej správy a regulátormi pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

„Naša banka podporuje všetky aktivity súvisiace s podporou rozvoja a udržateľného podnikania. V najbližších rokoch budeme ďalej vylepšovať naše procesy, ktoré budú voči životnému prostrediu výrazne šetrnejšie. Podobne pri našej práci budeme ďalej podporovať investície smerujúce k digitalizácii, zeleným projektom, energeticky efektívnym budovám, obnoviteľným zdrojom energie a novým ekologickým technológiám znižujúcim emisie a uhlíkovú stopu,“ povedal pri podpise Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Celé znenie memoranda nájdete na webovej stránke SBA www.sbaonline.sk.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-tlacovespravy-650x400-flexiagro

  04APR

  Banka

  SZRB ponúka výhodný úver pre poľnohospodárov a potravinárov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje podnikateľom v agrosektore nový flexibilný úver FlexiAGRO na financovanie prevádzkových a investičných potrieb bez poplatku a s možnosťou odkladu splátok až o 6 mesiacov. Úver FlexiAGRO je určený na financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb, aj na refinancovanie existujúcich záväzkov z iných bánk. Môže byť zabezpečený rezidenčnou alebo nerezidenčnou nehnuteľnosťou, poľnohospodárskou pôdou alebo poľnohospodárskymi stavbami.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-rast-2022

  07MAR

  Banka

  Slovenská záručná a rozvojová banka vlani strojnásobila svoj čistý zisk Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla za rok 2022 úvery a záruky v celkovom objeme viac ako 129 miliónov EUR. Banka dosiahla čistý zisk vo výške 1,8 milióna EUR. SZRB pokračovala v transformácii na modernú banku pre malých a stredných podnikateľov (MSP). Úvery pre segment MSP v roku 2022 predstavovali 97 % objemu poskytnutých úverov. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-eif-6

  15FEB

  Banka

  SZRB poskytla úvery so zárukou Európskeho investičného fondu za 30 miliónov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od marca do decembra minulého roka poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) 179 malým a stredným podnikom. Výhodou týchto úverov bolo, že až do výšky 200 000 eur ich nebolo potrebné zabezpečiť. Nad túto sumu bolo od firiem vyžadované minimálne zabezpečenie.  SZRB aktuálne rokuje o nových úverových programoch s garanciou EIF

  Detail