Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB ponúka výhodný úver pre poľnohospodárov a potravinárov

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje podnikateľom v agrosektore nový flexibilný úver FlexiAGRO na financovanie prevádzkových a investičných potrieb bez poplatku a s možnosťou odkladu splátok až o 6 mesiacov.

Úver FlexiAGRO je určený na financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb, aj na refinancovanie existujúcich záväzkov z iných bánk. Môže byť zabezpečený rezidenčnou alebo nerezidenčnou nehnuteľnosťou, poľnohospodárskou pôdou alebo poľnohospodárskymi stavbami. Pri úvere nie je potrebné preukazovať účel využitia. Ďalšou výhodou úveru je možnosť splatiť každý rok 20 % zostatku istiny bez poplatku.

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., uviedol: „Úvery pre agrosektor sú pre SZRB mimoriadne dôležité, keďže tvoria viac ako štvrtinu počtu všetkých úverov poskytovaných bankou. Firemný úver FlexiAGRO pomôže poľnohospodárskym prvovýrobcom a potravinárom s financovaním prevádzky alebo investícií. Aj týmto úverovým produktom manažment sleduje svoj cieľ modernizácie a rozvoja s víziou prebudovať SZRB na modernú a efektívne riadenú a spravovanú štátnu banku, ktorá bude vo výraznej miere podporovať živnostníkov a malých a stredných podnikateľov aj v agrosektore.“

 

Podmienky úveru FlexiAGRO:

 • výška úveru 30 000 – 300 000 eur,
 • splatnosť úveru 1 – 10 rokov,
 • bez poplatku za poskytnutie,
 • zabezpečenie nehnuteľným majetkom,
 • možnosť jednorazového čerpania na bežný účet v SZRB,
 • mimoriadna splátka raz ročne bez poplatku s maximálnou výškou 20% zostatku istiny úveru.

 

Viac informácií o podmienkach úveru nájdete na:

www.szrb.sk/produkty/uver-zabezpeceny-nehnutelnostou-flexiagro/

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail