Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Novinky

Sťahovanie regionálneho zastúpenia v Banskej Bystrici

Radi by sme vás informovali, že naše regionálne zastúpenie v Banskej Bystrici bolo dňa 24.5.2019 presťahované do nových priestorov na adresu...

Nový úverový produkt „EÚver – ROZVOJ“

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., od 1.9.2018 bude poskytovať nový úverový produkt EÚver – ROZVOJ (financovanie poskytnuté na tento projekt bolo...

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa SZRB za rok 2017 v pdf formáte

Oznam

Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002...

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky