Novinky

NÁVRATNÁ FINANČNÁ VÝPOMOC PRE CESTOVNÉ KANCELÁRIE

Kompletný návod ako postupovať pri podaní žiadostí o finančnú výpomoc pre cestovné kancelárie nájdete TU.  

Tlačová správa

SZRB dosiahla v prvom polroku 2021, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, vyšší prevádzkový zisk pred tvorbou opravných...

Konsolidovaná výročná správa 2020

Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme Konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2020.

Individuálna účtovná závierka

Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB k 31.12.2020 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č....

Odporúčanie pre klientov banky

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a nové opatrenia naďalej odporúčame našim klientom a obchodným partnerom, aby na komunikáciu s bankou či...

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky