Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur

 • Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorá umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur.
 • Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom je v rokoch 2021 až 2027 mobilizovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách.

 Záruky EIF umožnia SZRB vytvoriť nový zdroj dostupnejšieho financovania a zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky pre slovenské malé a stredné podniky na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu zelených investícií. Spoločnosti budú môcť navýšiť svoj prevádzkový kapitál, získať dodatočnú likviditu alebo financovať prebiehajúce a nové investície, ako aj rozvojové plány.

Výkonná riaditeľka EIF Marjut Falkstedt uviedla: “Veľmi nás teší, že môžeme stavať na dlhodobom partnerstve EIF so SZRB a sprístupniť finančné prostriedky tam, kde je to potrebné. Naším cieľom je zlepšiť prístup k financovaniu a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov, najmä malých a stredných, ktoré považujeme za kostru našich ekonomík. Zo skúseností vieme, že SZRB má dobré predpoklady na to, aby pomohla nasmerovať financovanie tým podnikom, ktoré to potrebujú.”

Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva SZRB, a. s., povedal: Dohoda o záruke podpísaná s EIF umožní SZRB poskytovať dostupnejšie, ako aj dlhodobejšie financovanie slovenským malým a stredným podnikom, ktoré ho môžu použiť na prevádzkové financovanie, rozvoj alebo investície. SZRB prenesie výhody poskytnuté prostredníctvom záruky EIF na svojich klientov vo forme predĺženej splatnosti úverov a redukovaných požiadaviek na zabezpečenie. Tento program šitý na mieru má jedinečnú splatnosť až do 20 rokov. Ďalším benefitom v rámci časti programu InvestEU zameranej na udržateľnosť je zníženie úrokových sadzieb. Spustenie nového úverového programu so zárukami EIF je ďalším krokom na ceste transformácie banky. Jej cieľom je pretvoriť SZRB na modernú a efektívne riadenú štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov.”

Program InvestEU poskytuje Európskej únii dôležité dlhodobé financovanie mobilizáciou značných súkromných a verejných finančných prostriedkov na podporu udržateľnej obnovy. Záruka EIF je krytá z dvoch balíkov finančných prostriedkov programu InvestEU, z ktorých jeden je zameraný na konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a druhý na investície do udržateľnosti. Celkovo sa očakáva, že nové financovanie bude môcť využiť približne 450 slovenských malých a stredných podnikov.

Ďalšie novinky

 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  15DEC

  Aktuality

  Harmonogram platobných služieb v závere roka 2023 Erika Holesova, odbor marketingu

  Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať o termínoch zadávania a spracovania platieb a operácií v závere roka 2023: Jednorazový / hromadný platobný príkaz v EUR do SR a SEPA krajín (štandardná SEPA úhrada) – zadané prostredníctvom obchodných miest banky alebo iBankingu: 29.12.2023 do 12:00 hod., platby zadané po tomto termíne budú spracované až 2.1.2024. Urgentná

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  03JúL

  Aktuality

  Zmena lehôt spracovania SEPA medzibankových platieb Erika Holesova, odbor marketingu

  Vážení klienti, dovoľujeme si  vás informovať o zmene lehôt spracovania SEPA medzibankových platieb s účinnosťou od 1.7.2023. SEPA medzibankové platby realizované v pracovných dňoch prostredníctvom Internet bankingu alebo našich obchodných zastúpení do 12.00 h., budú pripísané na účet príjemcu v ten istý pracovný deň.  Všetky ostatné platby, zadané po tomto čase, budú pripísané najbližší pracovný deň.

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  21JúN

  Aktuality

  Individuálna účtovná závierka Erika Holesova, odbor marketingu

  Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s., k 31.12.2022 bola uložená v registri účtovných závierok. Individuálna účtovná závierka ja Vám k dispozícii na webovej stránke banky a na ktoromkoľvek regionálnom zastúpení banky. SZRB, a. s.

  Detail