Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Úver zabezpečený nehnuteľnosťou FlexiAGRO

Hľadáte flexibilné financovanie na svoje podnikateľské zámery v agrosektore?
S úverom FlexiAGRO vám poskytneme financie na ich realizáciu do výšky
300 000 EUR, a to bez dokladovania účelu využitia.

Dohodnúť stretnutie

Benefity FlexiAGRO úveru

Bez potreby dokladovania účelu

Možný odklad splátok istiny

20%
mimoriadna splátka

Bez poplatku za poskytnutie

Výhody

Výhody Firemného úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou FlexiAGRO

 • FlexiAGRO vám umožní financovanie prevádzkových a investičných potrieb, aj s možnosťou refinancovania vašich existujúcich záväzkov z iných bánk bez potreby preukazovania účelu využitia a vlastných zdrojov
 • bez poplatku za poskytnutie
 • každý rok máte možnosť splatiť 20% zostatku istiny bez poplatku
 • využiť môžete počiatočný odklad splácania úveru na dobu 1 mesiaca, 3 mesiacov prípadne 6 mesiacov
 • znalecký posudok akceptujeme až 24 mesiacov od jeho vyhotovenia k dátumu podania žiadosti s výnimkou pri poľnohospodárskych stavbách, areáloch kde akceptujeme ZP nie starší ako 60 mesiacov s čestným vyhlásením o stave nehnuteľnosti

Detaily

Firemný úver zabezpečený nehnuteľnosťou FlexiAGRO je dostupný pre živnostníkov a podnikateľov v agrosektore ako výhodné riešenie na financovanie prevádzkových potrieb a investičných aktivít.

 • výška úveru od 30 000 EUR, maximálne však do výšky 300 000 EUR
 • možnosť jednorazového čerpania na váš bežný účet v SZRB
 • zabezpečenie nehnuteľným majetkom
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, s  maximálnou splatnosťou až do 10 rokov
 • možnosť mimoriadnej splátky raz ročne bez poplatku do výšky 20% zostatku istiny úveru

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver FlexiAGRO:

 • Právnické a Fyzické osoby – podnikatelia, rezidenti so sídlom na územní SR pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, vrátane samostatne hospodáriacich roľníkov – prvovýrobcov
 • Potravinári a Spracovatelia prvovýroby – výroba potravín, pekárenská výroba, výroba nápojov a iné (Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec, mliekarenský priemysel, mlynský, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, konzervárne, mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov, výroba kŕmnych zmesí, ostatné spracovanie)

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • znalecký posudok na nehnuteľný majetok, ktorý nesmie byť starší ako 24 mesiacov k dátumu podania žiadosti
 • finančné výkazy minimálne za posledné 2 zdaňovacie obdobia, vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov

Zabezpečenie

Zakladaná nehnuteľnosť musí spĺňať nasledovné parametre:

 • tuzemská nehnuteľnosť bez tiarch a iných záložných práv
 • rezidenčná nehnuteľnosť musí byť určená na bývanie a zároveň celoročne obývateľná
 • nerezidenčná nehnuteľnosť, resp. nehnuteľnosť určená na podnikanie ako napríklad obchodné priestory, kancelárie administratívna budova, stavebné pozemky, hotely, penzióny, polyfunkčné objekty atď.
 • poľnohospodárska pôda
 • poľnohospodárske stavby v areáloch (hospodárske budovy, dvory, maštale, senníky, sklady, kancelárie v rámci areálu)

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať Úver FlexiAGRO?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár