Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Projektové financovanie

Ak plánujete realizáciu nových, inovatívnych projektov so zámerom rozvoja alebo naštartovania vašej podnikateľskej činnosti, sme pripravení vám pomôcť s ich financovaním.

Dohodnúť stretnutie

Benefity úveru Projektové financovanie

Individuálny prístup
k vášmu projektu

Flexibilné
čerpanie úveru

Možnosť nepravidelných splátok
v dlhodobom horizonte

Financovania investičnej
aj prevádzkovej časti projektov

Výhody

Projektové financovanie od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zabezpečí maximálnu možnú flexibilitu, a tak podporíme projekt pri pokrytí či už investičných alebo prevádzkových nákladov v tom správnom čase.

 • doba splácania úveru až 15 rokov
 • možnosť odkladu splácania istiny až na obdobie do ukončenia realizácie projektu
 • flexibilné financovanie, ktoré je prispôsobené povahe a rozsahu projektu
 • príjemcom úveru môže byť aj spoločnosť účelovo založená s cieľom realizácie projektu

Detaily

Finančné prostriedky z úveru môžete použiť na rozvoj svojej podnikateľskej činnosti, financovanie inovatívnych a rozvojových projektov, ako napríklad:

 • výrobu nových / inovatívnych technológií
 • rozšírenie technologickej základne
 • skvalitnenie systémov alebo procesov vašej spoločnosti
 • modernizáciu a rekonštrukciu systémov zabezpečujúcich energetickú úsporu
 • spolufinancovanie výstavby a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a rezidenčných budov

Ako získať úver

Projektové financovanie umožňuje veľké množstvo variácií s dôrazom na charakter projektu. Slovenská záručná a rozvojová banka pristupuje k definovaniu podmienok veľmi flexibilne. Medzi základné parametre patria nasledovné požiadavky:

Kto môže požiadať o úver?

 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • podnikateľský zámer s popisom projektu
 • rozpočet projektu a časový harmonogram realizácie projektu
 • finančný plán projektu
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania

Zabezpečenie

Čím môže byť úver zabezpečený?

 • predmetom financovania
 • nehnuteľný majetok zapísaným v katastri nehnuteľností
 • stroje, zariadenia, technológia prípadne iný hnuteľný majetok
 • iné akceptovateľné zabezpečenie podľa štruktúry obchodu a možností žiadateľa o úver

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať Úver Projektové financovanie?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár