Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

POĽNOúver

Potrebujete preklenúť dočasnú potrebu finančných prostriedkov pred poskytnutím dotácie z PPA?
Máme pre vás riešenie – zjednodušený prístup k finančným prostriedkom formou preklenovacieho úveru.

Dohodnúť stretnutie

Benefity POĽNOúveru

Predfinancovanie priamych platieb

Bez potreby dokladovania použitia finančných prostriedkov

Možnosť predĺženia splatnosti úveru z dôvodu omeškania výplaty priamych platieb

Bez poplatku za predčasné splatenie úveru

Výhody

Výhody Úveru POĽNOúver spočíva v jeho flexibilite a jednoduchosti schválenia. Nakoľko ide o úver, ktorý je naviazaný na priame dotácie z PPA, banka vyžaduje iba záložné právo na pohľadávky.

 • bez potreby preukazovania účelu použitia úverových zdrojov
 • preklenutie prechodného nedostatku finančných prostriedkov vašej firmy
 • splácanie úveru primárne z vyplatenej podpory z PPA
 • bez poplatku za predčasné splatenie úveru
 • bez poplatku za prolongáciu úveru

Detaily

POĽNOúver vám pomôže prekonať časový nesúlad medzi potrebou finančných prostriedkov a vyplatením platieb prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 • výška úveru od 5 000 EUR
 • financovanie prevádzkových nákladov
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne bez potreby dokladovania účelu čerpania
 • splácanie úveru primárne z vyplatenej podpory z PPA
 • možnosť predčasného splatenia úveru
 • možnosť predĺženia splatnosti úveru z dôvodu meškania pri vyplácaní podpôr

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver:

 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR
 • fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárskou výrobou a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu,
 • samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí hospodária na pôde na území SR
 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov
 • žiadateľ podniká v bankou akceptovaných odvetviach

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • žiadosť o podporu
 • rozhodnutie PPA o schválení žiadosti o podporu za minulý rok
 • finančné výkazy

Zabezpečenie

Ako zabezpečenie úveru postačuje:

 • záložné právo na pohľadávky, vo vybraných prípadoch aj bez možnosti zápisu v registri záložných práv
 • podľa potreby ručenie treťou osobou (právnickou, fyzickou)

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať POĽNOúver?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár