Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Banková záruka

Rozmýšľate ako eliminovať svoje obchodné riziká na minimum?
Ponúkame Vám možnosť využiť bankové záruky ako formu zabezpečenia splnenia zmluvných záväzkov.

Dohodnúť stretnutie

Benefity Bankovej záruky

Odborné poradenstvo pri výbere
typu bankovej záruky

icon_paper

Minimalizácia rizík spojených
s neplnením záväzkov

Možnosť získať výhodnejšie podmienky
u svojich obchodných partnerov

prod_icon_3

Množstvo alternatívnych riešení

Výhody

Výhody Bankovej záruky

 • získanie výhodnejších obchodných podmienok u svojich obchodných partnerov
 • eliminovanie obchodných rizík vznikajúcich v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov

Detaily

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť beneficientovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu stanovenú záručnou listinou, ak vy neviete splniť svoj zmluvný záväzok zabezpečený zárukou.

Ponúkame nasledovné typy záruk:

 • Rýchla banková záruka
 • Banková záruka na zábezpeku k verejnému obstarávaniu
 • Banková záruka za vykonanie diela
 • Banková záruka za zádržné
 • Banková záruka za záručnú dobu
 • Banková záruka za zálohovú platbu
 • Banková záruka platobná
 • Banková záruka na úver
 • Banková záruka na obnovu bytových domov (ŠFRB)
 • Banková záruka na zálohovú platbu nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ pre municipality

Ako získať bankovú záruku

Kto môže požiadať o vystavenie bankovej záruky:

 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR, ani v živnostenskom registri SR
 • klient vykonáva svoju podnikateľskú činnosť minimálne 3 roky

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie bankovej záruky
 • oprávnenie na podnikanie
 • finančné výkazy minimálne za posledné 2 zdaňovacie obdobia, vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • ďalšie dokumenty podľa typu bankovej záruky

Zabezpečenie

Ako zabezpečenie poskytnutého obchodu formou vystavenia bankovej záruky je možné využiť:

 • nehnuteľný majetok zapísaný v katastri nehnuteľností
 • hnuteľný majetok
 • finančné prostriedky formou terminovaného vkladu – stanovený podiel k hodnote záruky
 • ručenie treťou osobou (právnickou, fyzickou)
 • iné podľa charakteru obchodu a vašich možností

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať bankovú záruku?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár