OPATRENIA NA POMOC KLIENTOM SZRB

SZRB už prijala prvé opatrenia na pomoc svojim klientom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie. Banka na základe žiadosti klienta a doloženia nevyhnutných informácií je pripravená v skrátenom a zjednodušenom režime posúdiť rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Zároveň banka analyzuje poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu pre nových klientov, ktorí budú na prechodné obdobie potrebovať dodatočné zdroje na preklenutie dopadov krízy. Konkrétne parametre, resp. podmienky úveru, sa v súčasnosti dolaďujú aj v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v najbližších dňoch budú zverejnené na stránke banky www.szrb.sk.

Pridané 23.03.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Aktualizácia webového sídla

  16.04.2021

  Oznamujeme Vám, že dňa 16. apríla 2021 v čase od 16,00 do 18,00 hod., z dôvodu plánovanej technickej údržby webového sídla banky, môže dôjsť...

 • Tlačová správa

  15.04.2021

  SZRB, a. s. reaguje na nekorektnú informáciu zverejnenú dňa 13.4.2021 v médiách.   Slovenská záručná a rozvojová banka,...

 • Individuálna účtovná závierka

  31.03.2021

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB k 31.12.2020 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č....

Na vrch stránky