OPATRENIA NA POMOC KLIENTOM SZRB

SZRB už prijala prvé opatrenia na pomoc svojim klientom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie. Banka na základe žiadosti klienta a doloženia nevyhnutných informácií je pripravená v skrátenom a zjednodušenom režime posúdiť rôzne ústretové kroky, predovšetkým odklad alebo dočasné zníženie splátok úveru. Zároveň banka analyzuje poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu pre nových klientov, ktorí budú na prechodné obdobie potrebovať dodatočné zdroje na preklenutie dopadov krízy. Konkrétne parametre, resp. podmienky úveru, sa v súčasnosti dolaďujú aj v spolupráci s Ministerstvom financií SR a v najbližších dňoch budú zverejnené na stránke banky www.szrb.sk.

Pridané 23.03.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

  • Pozastavenie prijímania žiadostí o úver PODNIKATEĽ 2020

    24.06.2020

    Slovenská záručná rozvojová banka, a.s. (SZRB) oznamuje, že dňom 24. júna 2020 pozastavuje prijímanie nových žiadostí o poskytnutie...

  • Oznam

    22.06.2020

    Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2019 bola uložená v registri účtovných závierok.

Na vrch stránky