Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie
Číslo Dodávateľ Identifikácia objednávky Popis

5120001247/2023/120

Ave services s. r. o.
Haanova 50
851 04 Bratislava
IČO: 50693794

Kurz anglického jazyka; cena za jednu hodinu výučby: 20 eur

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 20 € s DPH

5120001248/2023/120

Volis Academy n. o.
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
IČO: 45733121

Kurz anglického jazyka

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 560 € s DPH

5120001250/2023/120

CPI Hotels Slovakia, s.r.o., Šulekova 20, 811 06 Bratislava; IČO: 48094790

Služby (catering, konferenčná miestnosť)- vzdelávací program

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 979,39 € s DPH

5120001249/2023/120

DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava; IČO: 35746955

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 1592, zo dňa 17.10.2022

Vzdelávanie Kľúčové obchodné zručnosti

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 2880 € s DPH

5120001251/2023/120

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
IČO: 35730129

Seminár Elektronická komunikácia so štátom

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 600 € s DPH

5120001252/2023/120

HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 33
010 01 Žilina
IČO: 31586163

Online seminár Ročné zúčtovanie dane

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 30.01.2023 Suma 58,80 € s DPH

5120001243/2023/120

International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava; IČO: 35772832

Kurz anglického jazyka

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 25.01.2023 Suma 265 € s DPH

5120001244/2023/120

Volis Academy n. o.
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
IČO: 45733121

Kurz anglického jazyka

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 25.01.2023 Suma 560 € bez DPH

5120001246/2023/120

DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava; IČO: 35746955

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 1592, zo dňa 17.10.2022

Vzdelávanie Kľúčové obchodné zručnosti

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 25.01.2023 Suma 2880 € s DPH

5120001245/2023/120

GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
IČO: 35881674

Seminár IT Stratégia

Objednávku za banku podpísal Mgr. Soňa Macurová - riaditeľka OĽZ
Mgr. Dominika Miklášová - OĽZ
Dátum vystavenia 25.01.2023 Suma 660 € s DPH

Číslo objednávky

5120001247/2023/120

Dodávateľ

Ave services s. r. o.
Haanova 50
851 04 Bratislava
IČO: 50693794

Identifikácia objednávky

-

Popis

Kurz anglického jazyka; cena za jednu hodinu výučby: 20 eur

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma20 € s DPH

Číslo objednávky

5120001248/2023/120

Dodávateľ

Volis Academy n. o.
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
IČO: 45733121

Identifikácia objednávky

-

Popis

Kurz anglického jazyka

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma560 € s DPH

Číslo objednávky

5120001250/2023/120

Dodávateľ

CPI Hotels Slovakia, s.r.o., Šulekova 20, 811 06 Bratislava; IČO: 48094790

Identifikácia objednávky

-

Popis

Služby (catering, konferenčná miestnosť)- vzdelávací program

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma979,39 € s DPH

Číslo objednávky

5120001249/2023/120

Dodávateľ

DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava; IČO: 35746955

Identifikácia objednávky

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 1592, zo dňa 17.10.2022

Popis

Vzdelávanie Kľúčové obchodné zručnosti

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma2880 € s DPH

Číslo objednávky

5120001251/2023/120

Dodávateľ

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo,
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
IČO: 35730129

Identifikácia objednávky

-

Popis

Seminár Elektronická komunikácia so štátom

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma600 € s DPH

Číslo objednávky

5120001252/2023/120

Dodávateľ

HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 33
010 01 Žilina
IČO: 31586163

Identifikácia objednávky

-

Popis

Online seminár Ročné zúčtovanie dane

Dátum vystavenia30.01.2023

Suma58,80 € s DPH

Číslo objednávky

5120001243/2023/120

Dodávateľ

International House Bratislava, s.r.o., Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava; IČO: 35772832

Identifikácia objednávky

-

Popis

Kurz anglického jazyka

Dátum vystavenia25.01.2023

Suma265 € s DPH

Číslo objednávky

5120001244/2023/120

Dodávateľ

Volis Academy n. o.
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
IČO: 45733121

Identifikácia objednávky

-

Popis

Kurz anglického jazyka

Dátum vystavenia25.01.2023

Suma560 € bez DPH

Číslo objednávky

5120001246/2023/120

Dodávateľ

DEVELOR Slovakia, s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava; IČO: 35746955

Identifikácia objednávky

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 1592, zo dňa 17.10.2022

Popis

Vzdelávanie Kľúčové obchodné zručnosti

Dátum vystavenia25.01.2023

Suma2880 € s DPH

Číslo objednávky

5120001245/2023/120

Dodávateľ

GOPAS SR, a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
IČO: 35881674

Identifikácia objednávky

-

Popis

Seminár IT Stratégia

Dátum vystavenia25.01.2023

Suma660 € s DPH