Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Predstavenstvo banky

RK_orez

Radko Kuruc

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Radko Kuruc je generálnym riaditeľom a predsedom Predstavenstva SZRB od 14. decembra 2023.

Viac ako päť rokov pôsobil ako prvý štátny tajomník Ministerstva financií SR. Pred tým bol dva roky poradcom ministra financií a dva a pol roka poradcom guvernéra NBS. Pôsobil aj na manažérskom poste v Inštitúte hospodárskej politiky.

V minulosti zastával post predsedu dozornej rady Venture to Future Fund, predsedu dozornej rady Slovenskej konsolidačnej a predsedu dozornej rady Národného jadrového fondu.

V súčasnosti zastáva aj funkciu predsedu dozornej rady Slovak Investment Holding, predsedu dozornej rady National Development Fund III. a predsedu dozornej rady SZRB Asset Management.

Radko Kuruc vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde úspešne absolvoval aj doktorandské štúdium. Svoje odborné znalosti ďalej zdokonaľoval prostredníctvom viacerých kurzov zameraných na business a finančné trhy, vrátane prestížnej Harvard Business School.

EM_700x700

Emil Pišta

podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný

Emil Pišta je podpredsedom Predstavenstva SZRB a námestníka generálneho riaditeľa pre úsek obchodný od 14. decembra 2023. Je zodpovedný za oblasť firemného bankovníctva, podpory firemného bankovníctva, riadenia regionálnych zastúpení a treasury.

V SZRB pôsobil aj v rokoch 2012 – 2021 najprv ako riaditeľ odboru financovania veľkých klientov a od roku 2016 ako člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný.

V bankovom sektore pôsobí od roku 1993. Skúsenosti má z pôsobenia v NBS, ČSOB, SLSP ako aj VÚB, kde pracoval na rôznych pozíciách. Veľkú časť svojej kariéry venoval oblasti bankových úverov a riadeniu rizika. V rokoch 2008 – 2012 pracoval na manažérskych postoch na Ministerstve obrany SR.

Zastáva aj funkciu predsedu dozornej rady National Development Fund I., podpredsedu dozornej rady National Development Fund II. a podpredsedu dozornej rady Slovak Asset Management.

Je absolventom Fakulty riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.

PM_700x700

Pavel Mockovčiak

člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický

Pavel Mockovčiak je členom Predstavenstva SZRB a námestníkom generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický od 1. januára 2024.

Od roku 2022 pôsobil v správcovskej spoločnosti AVANEA ako člen predstavenstva a riaditeľ pre financie a prevádzku. Pred tým pôsobil v pozícii finančný riaditeľ a člen predstavenstva v spoločnosti Slovak Investment Holding. Štyri roky taktiež pôsobil v pozícii námestníka generálneho riaditeľa a člena Rady banky Exportno-importnej banky SR, kde bol zodpovedný za riadenie bankovej divízie a rozvoj vzťahov s firemnými klientmi.

V BNP Paribas pôsobil ako riaditeľ pre oblasť firemného a investičného bankovníctva, bol zodpovedný za rozvoj vzťahov s kľúčovými zákazníkmi v SR. Pracoval aj pre spoločnosť Deloitte v rámci tímu finančného poradenstva a tiež pre spoločnosť PWC.

Vyštudoval špecializáciu Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Dozorná rada

  • Daniela Klučková predseda

  • Rudolf Sivák podpredseda

  • Alexander Cirák člen

  • Stanislav Štít člen

  • Jozef Straško člen

  • Martin Hrivík člen

  • Jozef Hančák člen

  • Miroslav Paulen člen

  • Maroš Kondrót člen