Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytne podnikateľom viac úverov s možnosťou 0 % úroku bez dodatočných záruk žiadateľa.

Vďaka predĺženiu lehoty MF SR Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver s bonifikáciou úroku. Podnikatelia, ktorí splnia kritériá na získanie úveru SZRB tak majú šancu, za predpokladu splnenia podmienok bonifikácie, získať výhodný úver s možnosťou 0 % úroku.

V nadväznosti na predĺženie lehoty Ministerstvom financií SR (MF SR) na predkladanie žiadostí malým a stredným podnikom bude Slovenská záručná a rozvojová banka naďalej prijíma žiadosti o Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do 30. 6. 2022. Táto finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Úver je určený na miernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch (ďalej aj „MSP“) poskytnutím finančnej pomoci a podporu malého a stredného podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

„SZRB poskytla od spustenia úverového programu Podnikateľ 2020 slovenským firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Sme pripravení prijímať ďalšie žiadosti v Bratislave aj prostredníctvom našej regionálnej pobočkovej siete. Vyvinieme maximálnu snahu na ich urýchlené a hladké spracovanie“ vyjadril sa Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Malý či stredný podnik alebo samostatne zárobkovo činná osoba môže zo SZRB získať od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Ide o finančné prostriedky na to, aby preklenuli náročné obdobie svojho podnikania spôsobené pandémiou. Splatnosť zvýhodneného úveru je tri roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a., pričom bonifikácia úroku podnikateľovi tento úrok môže znížiť na 0 %. Prvý rok pritom podnikateľ istinu úveru nemusí splácať. Úver je možné získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne prvých dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Viac informácií o podmienkach výhodného úveru nájdete na TU.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania
na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-tlacovespravy-650x400-flexiagro

  04APR

  Banka

  SZRB ponúka výhodný úver pre poľnohospodárov a potravinárov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje podnikateľom v agrosektore nový flexibilný úver FlexiAGRO na financovanie prevádzkových a investičných potrieb bez poplatku a s možnosťou odkladu splátok až o 6 mesiacov. Úver FlexiAGRO je určený na financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb, aj na refinancovanie existujúcich záväzkov z iných bánk. Môže byť zabezpečený rezidenčnou alebo nerezidenčnou nehnuteľnosťou, poľnohospodárskou pôdou alebo poľnohospodárskymi stavbami.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-rast-2022

  07MAR

  Banka

  Slovenská záručná a rozvojová banka vlani strojnásobila svoj čistý zisk Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla za rok 2022 úvery a záruky v celkovom objeme viac ako 129 miliónov EUR. Banka dosiahla čistý zisk vo výške 1,8 milióna EUR. SZRB pokračovala v transformácii na modernú banku pre malých a stredných podnikateľov (MSP). Úvery pre segment MSP v roku 2022 predstavovali 97 % objemu poskytnutých úverov. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-eif-6

  15FEB

  Banka

  SZRB poskytla úvery so zárukou Európskeho investičného fondu za 30 miliónov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od marca do decembra minulého roka poskytla Slovenská záručná a rozvojová banka úvery so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) 179 malým a stredným podnikom. Výhodou týchto úverov bolo, že až do výšky 200 000 eur ich nebolo potrebné zabezpečiť. Nad túto sumu bolo od firiem vyžadované minimálne zabezpečenie.  SZRB aktuálne rokuje o nových úverových programoch s garanciou EIF

  Detail