Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytne podnikateľom viac úverov s možnosťou 0 % úroku bez dodatočných záruk žiadateľa.

Vďaka predĺženiu lehoty MF SR Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver s bonifikáciou úroku. Podnikatelia, ktorí splnia kritériá na získanie úveru SZRB tak majú šancu, za predpokladu splnenia podmienok bonifikácie, získať výhodný úver s možnosťou 0 % úroku.

V nadväznosti na predĺženie lehoty Ministerstvom financií SR (MF SR) na predkladanie žiadostí malým a stredným podnikom bude Slovenská záručná a rozvojová banka naďalej prijíma žiadosti o Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do 30. 6. 2022. Táto finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Úver je určený na miernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch (ďalej aj „MSP“) poskytnutím finančnej pomoci a podporu malého a stredného podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

„SZRB poskytla od spustenia úverového programu Podnikateľ 2020 slovenským firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Sme pripravení prijímať ďalšie žiadosti v Bratislave aj prostredníctvom našej regionálnej pobočkovej siete. Vyvinieme maximálnu snahu na ich urýchlené a hladké spracovanie“ vyjadril sa Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Malý či stredný podnik alebo samostatne zárobkovo činná osoba môže zo SZRB získať od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Ide o finančné prostriedky na to, aby preklenuli náročné obdobie svojho podnikania spôsobené pandémiou. Splatnosť zvýhodneného úveru je tri roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a., pričom bonifikácia úroku podnikateľovi tento úrok môže znížiť na 0 %. Prvý rok pritom podnikateľ istinu úveru nemusí splácať. Úver je možné získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne prvých dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Viac informácií o podmienkach výhodného úveru nájdete na TU.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania
na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail