Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

SZRB poskytne podnikateľom viac úverov s možnosťou 0 % úroku bez dodatočných záruk žiadateľa.

Vďaka predĺženiu lehoty MF SR Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) ďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver s bonifikáciou úroku. Podnikatelia, ktorí splnia kritériá na získanie úveru SZRB tak majú šancu, za predpokladu splnenia podmienok bonifikácie, získať výhodný úver s možnosťou 0 % úroku.

V nadväznosti na predĺženie lehoty Ministerstvom financií SR (MF SR) na predkladanie žiadostí malým a stredným podnikom bude Slovenská záručná a rozvojová banka naďalej prijíma žiadosti o Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 do 30. 6. 2022. Táto finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Úver je určený na miernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch (ďalej aj „MSP“) poskytnutím finančnej pomoci a podporu malého a stredného podnikania formou úhrady prevádzkových a investičných nákladov súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti, splatenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

„SZRB poskytla od spustenia úverového programu Podnikateľ 2020 slovenským firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur. Sme pripravení prijímať ďalšie žiadosti v Bratislave aj prostredníctvom našej regionálnej pobočkovej siete. Vyvinieme maximálnu snahu na ich urýchlené a hladké spracovanie“ vyjadril sa Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB.

Malý či stredný podnik alebo samostatne zárobkovo činná osoba môže zo SZRB získať od 10-tisíc do 350-tisíc eur. Ide o finančné prostriedky na to, aby preklenuli náročné obdobie svojho podnikania spôsobené pandémiou. Splatnosť zvýhodneného úveru je tri roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou vo výške 4,00 % p. a., pričom bonifikácia úroku podnikateľovi tento úrok môže znížiť na 0 %. Prvý rok pritom podnikateľ istinu úveru nemusí splácať. Úver je možné získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne prvých dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Viac informácií o podmienkach výhodného úveru nájdete na TU.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania
na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  14DEC

  Banka

  SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 20 rokov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od mája tohto roku Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom úvery FlexiROZVOJ zabezpečené nehnuteľnosťou bez potreby preukazovania účelu využitia. Nezvyčajne dlhá splatnosť komerčného úveru až do 20 rokov umožňuje firmám, aby si pri nízkych splátkach úveru zachovali dostatočnú likviditu. SZRB doteraz poskytla podnikateľom a živnostníkom úvery FlexiROZVOJ v celkovej výške 7,6 mil. eur, pričom

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  23NOV

  Banka

  SZRB poskytla v rámci antikorona programu úvery PODNIKATEĽ 2020 so štátnou zárukou vo výške 33 miliónov eur, viac ako polovica z nich má nulový úrok Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu antikorona úverov od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo SZČO minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-moja-poda

  11OKT

  Produkty

  Dobrá správa pre poľnohospodárov: SZRB predĺžila splatnosť úverov na kúpu pôdy až na 30 rokov Erika Holesova, odbor marketingu

  Podmienky čerpania Úveru MOJA PÔDA sa zjednodušili, zvýšila sa flexibilita využitia finančných prostriedkov. Úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, samostatných parciel alebo spoluvlastníckeho podielu k pozemku. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) predĺžila splatnosť Úveru MOJA PÔDA z pôvodných dvadsiatich na tridsať rokov. Tento úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako

  Detail