Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) dosiahla v prvom polroku 2021, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, vyšší prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a znížila náklady

Slovenská záručná a rozvojová banka dosiahla v prvom polroku zisk 1,9 mil. eur. Podarilo sa jej znížiť prevádzkové náklady o 14 % na 4,4 mil. eur. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek banke medziročne stúpol o 16% na 3,5 mil. eur.

„Naše výnosy za prvý polrok ovplyvňuje minuloročná výplata dividend našej dcérskej spoločnosti SIH, ktorá bola tento rok oproti roku 2020 polovičná,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Peter Dávid a pokračuje: „Bez vplyvu tejto skutočnosti naše výnosy narástli napriek komplikovanej situácii oproti 1. polroku 2020 o 4% na 7,53 mil. eur.“

Banka oproti minulému roku vytvorila tiež výrazne vyššie opravné položky vo výške 1,5 mil. eur (1. polrok rok 2020: 53 tis. eur).

„Hoci pre banku pripravujeme rozvojovú stratégiu a máme ambíciu výraznejšie podporiť malých a stredných slovenských podnikateľov, v oblasti hospodárenia sme konzervatívni. Našim zámerom je pripraviť sa na potenciálne horšie časy“, komentuje tvorbu opravných položiek predseda predstavenstva Dávid.

SZRB hrá dôležitú úlohu pri pomoci slovenským podnikateľom v náročných korona časoch, keď poskytuje úvery malým a stredným podnikom v rámci úverových programov Podnikateľ 2020 a SIH. V ďalších týždňoch bude SZRB administrátorom pomoci štátu cestovným kanceláriám a ich klientom.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  14DEC

  Banka

  SZRB umožňuje podnikateľom splácať úver až 20 rokov Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Od mája tohto roku Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom úvery FlexiROZVOJ zabezpečené nehnuteľnosťou bez potreby preukazovania účelu využitia. Nezvyčajne dlhá splatnosť komerčného úveru až do 20 rokov umožňuje firmám, aby si pri nízkych splátkach úveru zachovali dostatočnú likviditu. SZRB doteraz poskytla podnikateľom a živnostníkom úvery FlexiROZVOJ v celkovej výške 7,6 mil. eur, pričom

  Detail
 • szrb-obanke-pic-500x400-c

  23NOV

  Banka

  SZRB poskytla v rámci antikorona programu úvery PODNIKATEĽ 2020 so štátnou zárukou vo výške 33 miliónov eur, viac ako polovica z nich má nulový úrok Veronika Dudoňová, Marketingový špecialista

  Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytla v rámci programu antikorona úverov od apríla 2020 do júna 2022 podnikateľom prevádzkové úvery v celkovej výške 33 miliónov eur s možnosťou 0 % úroku. Na získanie bonifikácie úroku bolo potrebné, aby firma alebo SZČO minimálne prvých 12 mesiacov udržala svoju podnikateľskú činnosť, zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nemohla mať dlhy na

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-moja-poda

  11OKT

  Produkty

  Dobrá správa pre poľnohospodárov: SZRB predĺžila splatnosť úverov na kúpu pôdy až na 30 rokov Erika Holesova, odbor marketingu

  Podmienky čerpania Úveru MOJA PÔDA sa zjednodušili, zvýšila sa flexibilita využitia finančných prostriedkov. Úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, samostatných parciel alebo spoluvlastníckeho podielu k pozemku. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) predĺžila splatnosť Úveru MOJA PÔDA z pôvodných dvadsiatich na tridsať rokov. Tento úver je určený na kúpu poľnohospodárskej pôdy, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností ako

  Detail