Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) dosiahla v prvom polroku 2021, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, vyšší prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a znížila náklady

Slovenská záručná a rozvojová banka dosiahla v prvom polroku zisk 1,9 mil. eur. Podarilo sa jej znížiť prevádzkové náklady o 14 % na 4,4 mil. eur. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek banke medziročne stúpol o 16% na 3,5 mil. eur.

„Naše výnosy za prvý polrok ovplyvňuje minuloročná výplata dividend našej dcérskej spoločnosti SIH, ktorá bola tento rok oproti roku 2020 polovičná,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Peter Dávid a pokračuje: „Bez vplyvu tejto skutočnosti naše výnosy narástli napriek komplikovanej situácii oproti 1. polroku 2020 o 4% na 7,53 mil. eur.“

Banka oproti minulému roku vytvorila tiež výrazne vyššie opravné položky vo výške 1,5 mil. eur (1. polrok rok 2020: 53 tis. eur).

„Hoci pre banku pripravujeme rozvojovú stratégiu a máme ambíciu výraznejšie podporiť malých a stredných slovenských podnikateľov, v oblasti hospodárenia sme konzervatívni. Našim zámerom je pripraviť sa na potenciálne horšie časy“, komentuje tvorbu opravných položiek predseda predstavenstva Dávid.

SZRB hrá dôležitú úlohu pri pomoci slovenským podnikateľom v náročných korona časoch, keď poskytuje úvery malým a stredným podnikom v rámci úverových programov Podnikateľ 2020 a SIH. V ďalších týždňoch bude SZRB administrátorom pomoci štátu cestovným kanceláriám a ich klientom.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail