Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

EIF pomôže slovenským podnikom zotaviť sa z následkov pandémie prostredníctvom záruk pre SZRB

Európsky investičný fond (EIF) poskytne SZRB 56 miliónov eur v zárukách, ktoré umožnia miestnym malým a stredným podnikom (MSP) získať financovanie v celkovej výške až 80 miliónov eur.
 • Transakcia využíva Európsky záručný fond (European Guarantee Fund – EGF), ktorý založila skupina Európskej investičnej banky (EIB) v máji 2020 ako reakciu na pandémiu COVID-19;
 • Ide už o štvrtú transakciu skupiny EIB prostredníctvom EGF a tretiu transakciu EIF v tejto krajine; na Slovensku už poskytla skupina EIB záruky prostredníctvom EGF vo výške 513 miliónov eur.

Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky (EIB), poskytne Slovenskej záručnej a rozvojovej banke (SZRB) 56 miliónov eur v zárukách v rámci podpory rýchlejšieho zotavovania malých a stredných podnikov (MSP) na Slovensku z následkov pandémie COVID-19.

Záruky, ktoré budú poskytnuté prostredníctvom EIF umožnia SZRB vytvoriť nový zdroj dostupnejšieho financovania a zaistiť pre malé a stredné podniky na Slovensku finančné zdroje postačujúce na zmiernenie ekonomických dopadov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 tak, aby mohli pokračovať vo svojom raste a rozvoji. Spoločnosti budú môcť doplniť svoj prevádzkový kapitál a vyriešiť potreby súvisiace s ďalšou likviditou alebo prebiehajúcimi a novými investíciami a plánmi expanzie.

Táto transakcia je iniciatívou Európskeho záručného fondu (EGF), ktorý založila skupina EIB v máji 2020 so zámerom zmobilizovať 200 miliárd eur na podporu podnikov v EÚ pri ich zotavovaní sa po pandémii a na zvýšenie zamestnanosti a hospodárskeho rastu.

Alain Godard, výkonný riaditeľ EIF, uviedol: „Prostredníctvom tejto iniciatívy poskytuje EIF ďalší konkrétny, hmatateľný a multimiliónový príspevok v eurách na podporu zotavovania sa slovenskej ekonomiky z následkov pandémie COVID-19. Naše záruky pre SZRB odomknú nový zdroj dostupnejšieho financovania pre malé a stredné podniky na Slovensku, podporia zvyšovanie zamestnanosti a hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska. Skupina EIB založila EGF s cieľom urýchliť zotavovanie európskej ekonomiky po pandémii COVID-19 a ja som veľmi rád, že EIF prispieva k úspechu tohto projektu. Rád by som poďakoval našim partnerom v SZRB za príležitosť podporiť udržateľnú, zelenú a prosperujúcu budúcnosť Slovenska.“

Igor Matovič, minister financií Slovenskej republiky, povedal: „Som rád, že pre slovenské firmy bude dostupný ďalší produkt, ktorý potvrdzuje dôležitosť Európskeho záručného fondu. Do fondu sme sa v minulosti zapojili, aby sme dokázali riešiť ekonomické dopady pandémie a následné zotavenie. Vnímame, že financie z fondu sú teraz ešte potrebnejšie aj vzhľadom na smutné udalosti u našich susedov.“

Peter David, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SZRB, konštatoval: „Záruky EIF umožnia SZRB pružne poskytovať financovanie slovenským mikropodnikom, ako aj malým a stredným podnikom. Cieľom je zmiernenie dopadov koronakrízy na malých a stredných podnikateľov a umožniť im rýchlejšie zotavenie. Tieto spoločnosti budú schopné získať dostupné zdroje pre prevádzkové financovanie, expanziu, refinancovanie alebo investície. Keďže malé a stredné podniky vytvárajú až ¾ pracovných miest v tejto krajine, SZRB ako štátom vlastnená banka prispieva aj takýmto spôsobom k zvýšeniu zamestnanosti. Spustenie úverového programu na základe záruk EIF je ďalším krokom nového manažmentu SZRB na strategickej ceste transformácie a rastu banky. Cieľom je zmeniť SRZB na modernú a efektívnu štátnu banku, ktorá podporuje sektor malých a stredných podnikov, a tým zároveň i celé národné hospodárstvo.“

Táto transakcia realizovaná v spolupráci so SZRB je už štvrtou transakciou skupiny EIB realizovanou prostredníctvom EGF a treťou transakciou Európskeho investičného fondu v tejto krajine. K dnešnému dňu poskytla skupina EIB už 513 miliónov eur v zárukách EGF, 413 miliónov eur prostredníctvom EIF a 100 miliónov eur poskytla priamo EIB.

 

Doplňujúce informácie:

O Európskom investičnom fonde

Európsky investičný fond (EIF) je súčasťou skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podporovať mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP) v Európe prostredníctvom prístupu k financovaniu. EIF navrhuje a vytvára nástroje rizikového a rastového kapitálu, záruk a mikrofinancovania, ktoré sa zameriavajú špecificky na tento segment trhu. Plnením tejto úlohy EIF podporuje ciele EÚ zamerané na podporu inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, rastu a zamestnanosti.

Európsky záručný fond (The European Guarantee Fund) vytvorila skupina EIB (EIB a EIF) na základe príspevkov, ktoré poskytli Slovensko a ďalších 22 členských štátov EÚ na ochranu podnikov, ktoré zápasia s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19. S takmer 25 miliardami eur v zárukách umožňuje Európsky záručný fond EIB a EIF rýchlo ponúknuť predovšetkým malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou trhovou kapitalizáciou prístup k úverom, zárukám, cenným papierom krytým aktívami, kapitálu a ďalším finančným nástrojom. EGF je súčasťou zotavovacieho balíka Európskej únie, ktorého cieľom je poskytnúť celkovo 540 miliárd eur na výraznú podporu pre najviac postihnuté súčasti ekonomiky EÚ.

O SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií Slovenskej republiky. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Stiahnuť tlačovú správu

Ďalšie tlačové správy

 • DSC01114 1

  27FEB

  Banka

  SZRB podáva poľnohospodárom pomocnú ruku v pravom čase Erika Holesova, odbor marketingu

  Slovenská záručná a rozvojová banka reaguje na akútnu potrebu zabezpečenia finančných zdrojov pre poľnohospodárov v súvislosti s oneskorenými platbami z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) umožnením vyplatenia nedočerpanej časti preklenovacích úverov až do výšky 200% nárokovateľnej podpory zo sumy platieb PPA. Celkový objem tejto pomoci môže dosiahnuť až 8 mil. €. Možnosti pomoci poľnohospodárom boli hlavnou témou stretnutia ministra

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-551x327-vyroba-2

  18OKT

  Banka

  Nový úverový produkt SZRB so zárukou od EIF Erika Holesova, odbor marketingu

  Od polovice októbra tohto roka Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje živnostníkom a malým a stredným podnikateľom nový úverový produkt INVESTaktiv so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF) na financovanie ich prevádzkových a investičných potrieb. Výhodou úveru sú redukované požiadavky na jeho krytie. Vďaka záruke EIF môže byť zabezpečenie zo strany klienta znížené až na polovicu požadovanej výšky úveru.

  Detail
 • szrb-tlacovespravy-650x400-eif-new-2

  10OKT

  Banka

  InvestEU: EIF umožní SZRB poskytnúť úvery pre slovenské malé a stredné podniky za viac ako 70 mil. eur Erika Holesova, odbor marketingu

  Štátom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) podpísala s Európskym investičným fondom (EIF) dohodu o záruke, ktorou podporí slovenské malé a stredné podniky. Záruka EIF umožní SZRB poskytnúť firmám účelové financovanie na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a podporu projektov udržateľnosti vo výške viac ako 70 miliónov eur. Dohoda o záruke bola uzavretá v rámci programu InvestEU, ktorého cieľom

  Detail