O nás - Orgány banky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Orgány banky

Predstavenstvo

Ing. Dušan Tomašec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Peter Ševčovic
podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek vonkajších vzťahov a prevádzky
Ing. Emil Pišta
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný
Ing. Pavol Komzala
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek riadenia rizík
Ing. Zoltán Gyurász
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a správy obchodov

 

Dozorná rada

Ing. Dana Meager predseda
Ing. Ján Onda podpredseda
Mgr. Miroslav Kozáčik člen
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič člen
Ing. Tomáš Galbavý člen
Martin Jóna člen
Ing. Jozef Straško člen
Ing. Martin Hrivík člen
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD. člen

 

Internet banking

O nás


Novinky

Na vrch stránky