O nás - Orgány banky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Orgány banky

Predstavenstvo

Ing. Dušan Tomašec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Peter Ševčovic
podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek vonkajších vzťahov a prevádzky
Ing. Emil Pišta
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný
Ing. Pavol Komzala
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek riadenia rizík
Ing. Zoltán Gyurász
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a správy obchodov

 

Dozorná rada

Ing. Dana Meager predseda
Ing. Ján Onda podpredseda
Mgr. Miroslav Kozáčik člen
Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič člen
Ing. Tomáš Galbavý člen
Martin Jóna člen
   
   
   

 

Internet banking

O nás


Novinky

 • Výročná správa SZRB

  01.07.2016

  Výročná správa SZRB za rok 2015 v pdf formáte

 • Kontokorentný úver

  06.06.2016

  SZRB poskytuje nový úverový produkt – Kontokorentný úver. Úver je určený na financovanie prevádzkových potrieb formou povoleného úverového...

 • Oznam

  29.03.2016

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2015 bola uložená v registri účtovných...

Na vrch stránky