Orgány banky

Predstavenstvo

Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Roland Štadler
podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a prevádzky
Mgr. Tomáš Takács
člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný

 

Dozorná rada

JUDr. Marián Janočko predseda
Ing. Miroslav Paulen podpredseda
JUDr. Samuel Vlčan člen
Martin Jóna člen
Ing. Jozef Straško člen
Ing. Martin Hrivík člen
Prof. Ing. Ján Lisý, PhD. člen
   
   

 

Internet banking

O nás


Novinky

Na vrch stránky