Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., ako verejný obstarávateľ, postupuje v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a pravidelne zverejňuje súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami a zákazkách pre bežne dostupné tovary a služby na svojom profile verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronického úložiska Úradu pre verejné obstarávanie.