Kontakt - Spolupracujúce banky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Spolupracujúce banky

UniCredit Bank Slovakia,a.s. +421/2/49501111
Privatbanka, a.s. +421/2/59206620
Citibank (Slovakia), a.s. +421/2/68278111
Československá obchodná banka, a.s. +421/2/59668111
OTP Banka Slovensko, a.s. +421/2/59791111
Komerční banka Bratislava, a.s. +421/2/59277111
Sberbank Slovensko, a.s. +421/2/59651111
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. +421/2/59275111
Poštová banka, a.s. +421/0850111666
Prima banka Slovensko, a.s. +421/41/5111135
Slovenská sporiteľňa, a.s. +421/2/58503111
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. +421/2/58269666
Tatra banka, a.s. +421/2/59191000
Všeobecná úverová banka, a.s. +421/2/50551111
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. +421/2/59667821
EXIMBANKA SR +421/2/59398111
Slovenská konsolidačná, a.s. +421/2/57289100

 

Internet banking

Kontakt


Novinky

Na vrch stránky