Zmena vo vedení banky

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia Ministerstva financií SR boli vykonané personálne zmeny vo vedení  Predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

Dňa 5. marca 2021 bol do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa menovaný Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA.

Za nových členov predstavenstva boli zvolení Ing. Roland Štadler, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a správy obchodov a Mgr. Tomáš Takács ako námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný.

Pridané 16.03.2021

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky