Zasielanie elektronických výpisov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., zasiela od 1.1.2020 výpisy z úverových účtov a/alebo vkladových produktov v elektronickej formeAk máte záujem o zasielanie výpisu / výpisov na Vami určenú mailovú adresu, je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Žiadosť o zasielanie elektronického výpisu“ a doručiť ho osobne do sídla SZRB, a. s., alebo na ktorékoľvek regionálne zastúpenie banky alebo odoslať poštou na adresu banky.

Tlačivo „Žiadosť o zasielanie elektronického výpisu“ nájdete v časti Dokumenty \ Tlačivá.

Pridané 08.01.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

  • Pozastavenie prijímania žiadostí o úver PODNIKATEĽ 2020

    24.06.2020

    Slovenská záručná rozvojová banka, a.s. (SZRB) oznamuje, že dňom 24. júna 2020 pozastavuje prijímanie nových žiadostí o poskytnutie...

  • Oznam

    22.06.2020

    Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2019 bola uložená v registri účtovných závierok.

Na vrch stránky