Zasielanie elektronických výpisov

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., zasiela od 1.1.2020 výpisy z úverových účtov a/alebo vkladových produktov v elektronickej formeAk máte záujem o zasielanie výpisu / výpisov na Vami určenú mailovú adresu, je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Žiadosť o zasielanie elektronického výpisu“ a doručiť ho osobne do sídla SZRB, a. s., alebo na ktorékoľvek regionálne zastúpenie banky alebo odoslať poštou na adresu banky.

Tlačivo „Žiadosť o zasielanie elektronického výpisu“ nájdete v časti Dokumenty \ Tlačivá.

Pridané 08.01.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky