Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Výročná správa SZRB za rok 2016

 

Oznamujeme, že Výročná správa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  za rok 2016 je k dispozícii v pdf formáte.

 

Obsah

1. Príhovor generálneho riaditeľa

2. Poslanie, vízia a zámery ďalšieho rozvoja

3. Profil banky

4. Obchodné výsledky

5. Výsledky hospodárenia

6. Konsolidovaná účtovná závierka

7. Individuálna účtovná závierka

8. Kontakty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridané 30.05.2017

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Výročná správa SZRB za rok 2016

  30.05.2017

    Oznamujeme, že Výročná správa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky  za rok 2016 je k dispozícii v pdf...

 • Oznam

  07.04.2017

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2016 bola uložená v registri účtovných závierok.  

 • Výročná správa SZRB

  01.07.2016

  Výročná správa SZRB za rok 2015 v pdf formáte

Na vrch stránky