Tlačová správa

SZRB dosiahla v prvom polroku 2021, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, vyšší prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek a znížila náklady. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Pridané 26.08.2021

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky