Zmena vo vedení banky

Vážení klienti a obchodní partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe Rozhodnutia Ministerstva financií SR boli vykonané personálne zmeny vo vedení  Predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

Dňa 5.marca 2021 bol do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa menovaný Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA.

Za nových členov predstavenstva boli zvolení Ing. Roland Štadler, ktorý vykonáva funkciu podpredsedu predstavenstva a námestníka generálneho riaditeľa pre úsek ekonomický a správy obchodov a Mgr. Tomáš Takács ako námestník generálneho riaditeľa pre úsek obchodný.

Pridané 16.03.2021

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Aktualizácia webového sídla

  16.04.2021

  Oznamujeme Vám, že dňa 16. apríla 2021 v čase od 16,00 do 18,00 hod., z dôvodu plánovanej technickej údržby webového sídla banky, môže dôjsť...

 • Tlačová správa

  15.04.2021

  SZRB, a. s. reaguje na nekorektnú informáciu zverejnenú dňa 13.4.2021 v médiách.   Slovenská záručná a rozvojová banka,...

 • Individuálna účtovná závierka

  31.03.2021

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB k 31.12.2020 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č....

Na vrch stránky