Oznam SZRB v súvislosti s koronavírusom

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. (SZRB) v súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR vyvolanou šírením koronavírusu a nadväzujúcimi obmedzeniami citlivo vníma z toho vyplývajúce riziko dočasného zhoršenia finančnej situácie svojich klientov.

SZRB aj interne prijíma celý rad preventívnych opatrení na ochranu zdravia svojich zamestnancov pri zabezpečení svojho bezproblémového chodu. Banka je zároveň pripravená posúdiť prípadné komplikácie, ktoré by u našich klientov mohli nastať a následne s každým takýmto klientom individuálne hľadať možnosti, ako mu v jeho situácii pomôcť.

SZRB nateraz pracuje v nezmenenom režime na všetkých svojich pracoviskách a kontaktných miestach, o akejkoľvek prípadnej zmene budeme včas informovať.   

 

 

Pridané 13.03.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

  • Pozastavenie prijímania žiadostí o úver PODNIKATEĽ 2020

    24.06.2020

    Slovenská záručná rozvojová banka, a.s. (SZRB) oznamuje, že dňom 24. júna 2020 pozastavuje prijímanie nových žiadostí o poskytnutie...

  • Oznam

    22.06.2020

    Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2019 bola uložená v registri účtovných závierok.

Na vrch stránky