Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (v  zmysle § 25 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov) a uzatvorenej Zmluvy o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a SZRB, a. s.,

poskytuje s účinnosťou od 20.4.2020 Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020.

Úver je určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikoch, poskytnutím finančnej pomoci Ministerstva financií SR vo forme záruky za úver poskytnutý bankou a úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (bonifikácia úroku).

V tejto súvislosti je aktualizovaný Sadzobník poplatkov SZRB, a. s. Úrokové sadzby.

Produktová informácia Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020, Sadzobník poplatkov SZRB, a. s.Úrokové sadzby sú zverejnené na webovom sídle www.szrb.sk v častiach „Produkty“ a „Dokumenty“ a v prevádzkových priestoroch centrály a regionálnych zastúpení SZRB, a. s.

 

Pridané 16.04.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky