Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Oznam

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., aktualizovala, v súlade s § 93b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 93 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 8.2.2019 dokumenty:

Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s.,
Všeobecné obchodné podmienky pre vkladové produkty a platobné služby SZRB, a. s.,
Reklamačný poriadok SZRB, a. s.,


ktorých úplné znenie je zverejnené na webovom sídle banky www.szrb.sk v časti "Dokumenty" a v prevádzkových priestoroch centrály a regionálnych zastúpení SZRB, a. s.

Pridané 23.01.2019

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Aktualizácia Sadzobníka poplatkov

  03.04.2019

  Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s. zverejnila aktualizovaný Sadzobník poplatkov, s účinnosťou od 18.4.2019. Úplné znenie Sadzobníka poplatkov SZRB,...

 • Oznam

  28.03.2019

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2018 bola uložená v registri účtovných závierok.

 • Nový úverový produkt „EÚver – ROZVOJ“

  24.08.2018

  Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., od 1.9.2018 bude poskytovať nový úverový produkt EÚver – ROZVOJ (financovanie poskytnuté na tento projekt bolo...

Na vrch stránky