Nový úverový produkt „EÚver – ROZVOJ“

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., od 1.9.2018 bude poskytovať nový úverový produkt EÚver – ROZVOJ (financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z operačného programu Výskum a inovácie,
ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov).
Bližšie informácie o podmienkach EÚver – ROZVOJ sú k dispozícii na webovom sídle www.szrb.sk\Produkty\Úvery, alebo Vám ich poskytnú zamestnanci osobne v centrále a regionálnych zastúpeniach SZRB, a. s.

Pridané 24.08.2018

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky