Nový produkt SZRB - Úver SIH

V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt - Úver SIH - na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci poskytovanej National Development Fund II., a.s. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2A) a National Development Fund I., s.r.o. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), riadením ktorého je poverený Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme:

 • záruky za úver
 • odpustenia poplatku za záruku

Cieľom úveru je napomôcť preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti, podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability a minimalizácie paniky.

V tejto súvislosti je aktualizovaný Sadzobník poplatkov SZRB, a. s., a Úrokové sadzby.

V prípade záujmu o poskytnutie úveru SIH kontaktujte telefonicky alebo e-mailom ktorékoľvek z obchodných miest SZRB.

 

Pridané 03.08.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Aktualizácia webového sídla

  16.04.2021

  Oznamujeme Vám, že dňa 16. apríla 2021 v čase od 16,00 do 18,00 hod., z dôvodu plánovanej technickej údržby webového sídla banky, môže dôjsť...

 • Tlačová správa

  15.04.2021

  SZRB, a. s. reaguje na nekorektnú informáciu zverejnenú dňa 13.4.2021 v médiách.   Slovenská záručná a rozvojová banka,...

 • Individuálna účtovná závierka

  31.03.2021

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB k 31.12.2020 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č....

Na vrch stránky