Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Nové obchodné podmienky

Nové obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s., a obchodné podmienky pre vkladové produkty a služby SZRB, a. s., od 15.8.2019

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., aktualizovala
·    Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s.
·    Všeobecné obchodné podmienky pre vkladové produkty a platobné služby SZRB, a. s.
ktorých úplné znenie je zverejnené na webovom sídle banky www.szrb.sk v časti "Dokumenty" a v prevádzkových priestoroch centrály a regionálnych zastúpení SZRB, a. s.

Pridané 30.07.2019

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Oznámenie

  02.08.2019

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania na uzavretie zmluvy o postúpení pohľadávok (Obchodný vestník 148/2019, zn. S000015) oznámenie...

 • Nové obchodné podmienky

  30.07.2019

  Nové obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s., a obchodné podmienky pre vkladové produkty a služby SZRB, a. s., od...

 • Konsolidovaná výročná správa

  28.05.2019

  Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2018.

Na vrch stránky