Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Nové obchodné podmienky

Nové všeobecné obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s., a produktové podmienky úverov s účinnosťou od 25.10.2019.
Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., aktualizovala:
-    Všeobecné obchodné podmienky pre úvery a bankové záruky SZRB, a. s.
-    a produktové informácie úverov (Priame úvery, Úver PÔDA, Úver MOJA PÔDA, Úver MOJA PÔDA pre mladých farmárov, Úver na obnovu bytového fondu),
ktorých úplné znenie je zverejnené na webovom sídle banky www.szrb.sk v časti "Dokumenty" a v časti "Produkty" - "Úvery" a v prevádzkových priestoroch centrály a regionálnych zastúpení SZRB, a. s.

Pridané 10.10.2019

Internet banking

Novinky


Novinky

  • Nedostupnosť služieb iBankingu

    14.11.2019

    Oznamujeme Vám, že dňa 14. novembra 2019 v čase od 20.00 do 22.00 hod., budú prebiehať plánované servisné práce v iBankingu a môže dôjsť ku...

  • Konsolidovaná výročná správa

    28.05.2019

    Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2018.

Na vrch stránky