Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Kontokorentný úver

SZRB poskytuje nový úverový produkt – Kontokorentný úver. Úver je určený na financovanie prevádzkových potrieb formou povoleného úverového limitu na bežnom účte vedenom v SZRB a slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov. Bližšie informácie nájdete v časti kontokorentný úver alebo na  kontaktných miestach  banky.

 

Pridané 06.06.2016

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky