Informácia o odklade splátok úveru

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., vydáva Informáciu o odklade splátok úveru.

Podrobnejšie informácie nájdete tu

Tlačivo Žiadosť a návrh klienta na zmenu úveru z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie podľa § 30j zákona č. 67/2020 Z. z. (odklad splácania úveru) nájdete vo formáte PDF alebo Word.

Pridané 09.04.2020

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky