Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Harmonogram platobných služieb v závere roka 2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o termínoch zadávania a spracovania platieb a operácií v závere roka 2016.

 • Zaslanie platby v EUR do SR a SEPA krajín (štandardná SEPA platba):

Aby peniaze odišli z účtu na iný účet v banke na Slovensku  (alebo v inej banke v rámci krajín SEPA) ešte v tomto roku, je potrebné zadať jednorázový / hromadný platobný príkaz prostredníctvom obchodných miest banky alebo iBankingu 30.12.2016 do 10:30 hod. Platby zadané po tomto termíne budú odoslané v prvom pracovnom dni roku 2017.

 • Trvalý príkaz v EUR:

Trvalý príkaz splatný 31.12.2016 a 1.1.2017 bude spracovaný podľa nastaveného parametra "Pravidlo pracovného dňa". Ak tento parameter:

 - je nastavený na "predchádzajúci pracovný deň" - trvalý príkaz bude realizovaný 30.12.2016,

- je nastavený na "nasledujúci pracovný deň" - trvalý príkaz bude realizovaný 2.1.2017,

 - nie je nastavený - trvalý príkaz bude realizovaný 2.1.2017.

 • Zahraničný platobný príkaz:

Zahraničný platobný príkaz v EUR zaslaný 28.12.2016 do 10:30 hod. bude realizovaný na banku príjemcu v roku 2016 s valutou roka 2016. Po stanovenom čase bude zahraničný platobný príkaz realizovaný v roku 2016 s valutou roka 2017.

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2016 a v novom roku Vám želáme veľa úspechov.

 

Slovenká záručná a rozvojová banka, a. s.

 

 

 

 

 

Pridané 19.12.2016

Internet banking

Novinky


Novinky

 • Konsolidovaná výročná správa

  18.05.2018

  Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2017.

 • Oznam

  23.04.2018

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 bola uložená v registri účtovných závierok v zmysle § 23d ods. 5 zákona č. 431/2002...

 • Nová INFOLINKA pre iBanking

  14.08.2017

  Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s. dňom 18. 8. 2017 zriaďuje novú INFOLINKU pre zabezpečovanie služieb elektronického bankovníctva. Číslo novej...

Na vrch stránky