Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Harmonogram platobných služieb v závere roka 2016

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať o termínoch zadávania a spracovania platieb a operácií v závere roka 2016.

  • Zaslanie platby v EUR do SR a SEPA krajín (štandardná SEPA platba):

Aby peniaze odišli z účtu na iný účet v banke na Slovensku  (alebo v inej banke v rámci krajín SEPA) ešte v tomto roku, je potrebné zadať jednorázový / hromadný platobný príkaz prostredníctvom obchodných miest banky alebo iBankingu 30.12.2016 do 10:30 hod. Platby zadané po tomto termíne budú odoslané v prvom pracovnom dni roku 2017.

  • Trvalý príkaz v EUR:

Trvalý príkaz splatný 31.12.2016 a 1.1.2017 bude spracovaný podľa nastaveného parametra "Pravidlo pracovného dňa". Ak tento parameter:

 - je nastavený na "predchádzajúci pracovný deň" - trvalý príkaz bude realizovaný 30.12.2016,

- je nastavený na "nasledujúci pracovný deň" - trvalý príkaz bude realizovaný 2.1.2017,

 - nie je nastavený - trvalý príkaz bude realizovaný 2.1.2017.

  • Zahraničný platobný príkaz:

Zahraničný platobný príkaz v EUR zaslaný 28.12.2016 do 10:30 hod. bude realizovaný na banku príjemcu v roku 2016 s valutou roka 2016. Po stanovenom čase bude zahraničný platobný príkaz realizovaný v roku 2016 s valutou roka 2017.

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2016 a v novom roku Vám želáme veľa úspechov.

 

Slovenká záručná a rozvojová banka, a. s.

 

 

 

 

 

Pridané 19.12.2016

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky