Novinky - Archív

Nedostupnosť služieb iBankingu

Oznamujeme Vám, že dňa 15. októbra 2020 v čase od 19,00 do 21,00 hod., budú z dôvodu plánovanej technickej údržby nedostupné služby...

Odpredaj osobných motorových vozidiel

Záujemca o odkúpenie ponúkaných vozidiel, patriacich do vlastníctva SZRB, a. s., sa môže oboznámiť s ich technickým stavom, vozidlá si osobne...

Pozastavenie prijímania žiadostí o úver PODNIKATEĽ 2020

Slovenská záručná rozvojová banka, a.s. (SZRB) oznamuje, že dňom 24. júna 2020 pozastavuje prijímanie nových žiadostí o poskytnutie...

Oznam

Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2019 bola uložená v registri účtovných závierok.

Sťahovanie regionálneho zastúpenia Bratislava

Radi by sme vás informovali, že naše regionálne zastúpenie v Bratislave bolo dňa 1.5.2020 presťahované do nových priestorov na adresu...

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s., v rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR  v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej...

Informácia o odklade splátok úveru

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., vydáva Informáciu o odklade splátok úveru. Podrobnejšie informácie nájdete...

SZRB už druhý mesiac pomáha s odkladmi splátok

Za uplynulý mesiac sa na banku obrátilo už približne 15% zo všetkých jej aktívnych úverových klientov z kategórie malých a stredných...

Nedostupnosť služieb iBankingu

Oznamujeme Vám, že dňa 4. apríla 2020 v čase od 10,00 do 12,00 hod., budú z dôvodu plánovanej technickej údržby nedostupné služby...

OPATRENIA NA POMOC KLIENTOM SZRB

SZRB už prijala prvé opatrenia na pomoc svojim klientom, ktorí pociťujú negatívne dopady aktuálnej pandemickej situácie na svoje podnikanie....

Internet banking

Novinky


Novinky

  • Nový produkt SZRB - Úver SIH

    03.08.2020

    V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt - Úver SIH -...

  • Konsolidovaná výročná správa 2019

    20.07.2020

    Vážení klienti, vážení obchodní partneri, v prílohe zverejňujeme Konsolidovanú výročnú správu SZRB za rok 2019.

Na vrch stránky