Novinky - Novinky - Slovenská záručná a rozvojová banka

Aktualizácia Sadzobníka poplatkov

Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s. zverejnila aktualizovaný Sadzobník poplatkov, s účinnosťou od 18.4.2019.
Úplné znenie Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s. nájdete na webovom sídle www.szrb.sk a v prevádzkových priestoroch centrály a regionálnych zastúpení banky.

Pridané 03.04.2019

Internet banking

Novinky


Novinky

Na vrch stránky