O nás - Dcérske spoločnosti - Slovenská záručná a rozvojová banka

Dcérske spoločnosti

Slovak Investment Holding, a. s.

Spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) bola založená v roku 2014 ako prostriedok na implementáciu finančných nástrojov v programovom období 2014 až 2020 v súlade s vládou SR schváleným “Opatrením v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu“.  Akcionármi sú:

 • SZRB, a. s. (0,036 % podiel na základnom imaní a 0,036 % podiel na hlasovacích právach)
 • SZRB AM (99,964 % podiel na základnom imaní a 99,964 % podiel na hlasovacích právach)

SZRB Asset Management, a. s.

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. (SZRB AM) bola založená v roku 2014 ako správca v spoločnosti Slovak Investment Holding, a. s. vykonávajúci správu fondov a podfondov zameraných na implementáciu finančných nástrojov v špecifických oblastiach. Jediným akcionárom je SZRB, a. s.

www.szrbam.sk


Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) bol založený v roku 2014 v súlade s Koncepciou rozvoja kapitálového trhu vypracovanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Prioritnými cieľmi rozvoja kapitálového trhu v SR je dosiahnutie úrovne kapitalizácie likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4 a kvality infraštruktúrnej podpory a služieb dosahovanej vo vyspelých trhových ekonomikách. Vznik NCDCP je jedným z kľúčových predpokladov pre ich naplnenie. Jediným akcionárom je SZRB, a. s.

www.ncdcp.sk


Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o.

Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF) bol založený v marci 2009 v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku ako inštitúcia, prostredníctvom ktorej SZRB Asset Management, a. s. uskutočňuje aktivity JEREMIE. Akcionármi sú:

 • SZRB, a. s. (0,004 % podiel na základnom imaní a 0,004 % podiel na hlasovacích právach)
 • SZRB AM (99,996 % podiel na základnom imaní a 99,996 % podiel na hlasovacích právach)

www.szrf.sk

 

Internet banking

O nás


Novinky

 • Nová INFOLINKA pre iBanking

  14.08.2017

  Oznamujeme Vám, že SZRB, a. s. dňom 18. 8. 2017 zriaďuje novú INFOLINKU pre zabezpečovanie služieb elektronického bankovníctva. Číslo novej...

 • Výročná správa za rok 2016

  21.07.2017

  Výročná správa SZRB za rok 2016 v pdf formáte

 • Oznam

  07.04.2017

  Oznamujeme, že individuálna účtovná závierka SZRB, a. s. k 31.12.2016 bola uložená v registri účtovných závierok.  

Na vrch stránky