Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Úver ENERGIA

Máte zvýšené náklady na energie?
Poznáme riešenie, prostredníctvom ktorého vám prefinancujeme náklady na energie za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Benefity Úveru ENERGIA

Bez poplatku za poskytnutie úveru

Záruka
Európskeho investičného
fondu (EIF)

Refundácia nákladov na energie za predchádzajúcich
12 mesiacov

Maximálna splatnosť
až 5 rokov

Výhody

Výhody Úveru ENERGIA:

 • úver získate bez poplatku za poskytnutie
 • finančné prostriedky získate jednorazovo na bežný účet
 • bez potreby ďalšieho zabezpečenia
 • záruka Európskeho investičného fondu (EIF)
 • refundácia nákladov na energie (elektrina, plyn) za predchádzajúcich 12 mesiacov

Detaily

Úver ENERGIA vám pomôže prekonať dopady zvýšených mesačných predpisov na energie rozložením týchto dopadov na dlhšie časové obdobie.

 • výška úveru od 10 000 EUR do 50 000 EUR
 • refundácia už vynaložených nákladov na energie (elektrina, plyn) za obdobie maximálne predchádzajúcich 12 mesiacov,
 • možnosť čerpať jednorazovo formou splátkového úveru
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, s maximálnou splatnosťou až do 5 rokov
 • bez dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia

Ako získať úver

Kto môže požiadať o Úver ENERGIA:

 • malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, vrátane mikropodniku a vykonáva podnikateľskú činnosť v Slovenskej republike minimálne jedno ucelené účtovné obdobie
 • plní záväzky voči vybraným veriteľom
 • podnik vykonáva podnikateľskú činnosť v odvetviach povolených bankou a zároveň plní požiadavky pre získanie záruky EIF

Potrebné dokumenty:

 • účtovné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • vyhlásenie žiadateľa o štátnu pomoc k poskytnutiu záruky EIF
 • dokumenty preukazujúce úhradu nákladov na energie (elektrina, plyn)

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje priamy úver so zárukou Európskeho investičného fondu pre malých a stredných podnikateľov, vrátane mikropodnikov, na základe Dohody o záruke v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19, uzavretej dňa 20. decembra 2021 medzi Európskym investičným fondom a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. Úver ENERGIA využíva podporu Záručného nástroja EGF (Paneurópsky záručný fond, ďalej len „EGF“) implementovaného Európskym investičným fondom s finančnou podporou členských štátov prispievajúcich do EGF. Záručný fond EGF je určený na podporu malých a stredných podnikateľov, ktorí sú považovaní za dlhodobo životaschopných a schopných splniť pohľadávky veriteľov z úverov, nebyť hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19. Účelom pomoci je zlepšiť klientom prístup k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru v prípade poskytnutia záruky EIF.

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať