Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Úver AGRO

Financovanie prevádzkových potrieb pre potravinárov a spracovateľov prvovýroby so zameraním na výrobu potravín, pekárenskú výrobu, výrobu nápojov a iné.

Dohodnúť stretnutie

Benefity Úveru AGRO

Bez poplatku za poskytnutie úveru

Záruka
Európskeho investičného
fondu (EIF)

Refundácia prevádzkových
nákladov za 12 mesiacov

Splatnosť úveru až 5 rokov

Výhody

Výhody Úveru AGRO:

 • Úver AGRO so zárukou EIF vám umožní financovanie prevádzkových potrieb formou priameho splátkového úveru
 • bez potreby dodatočného zabezpečenia až do výšky 200 000 EUR
 • finančné prostriedky môžete čerpať jednorazovo alebo postupne
 • refundácia prevádzkových ako aj mzdových nákladov

Detaily

Úver AGRO predstavuje efektívny nástroj pre malých a stredných podnikateľov na financovanie prevádzkových potrieb so zárukou Európskeho investičného fondu (EIF).

 • výška úveru od 10 000 EUR
 • splatnosť úveru minimálne 12 mesiacov, v niektorých prípadoch s maximálnou splatnosťou do 5 rokov
 • možnosť čerpať jednorazovo alebo postupne formou splátkového úveru
 • bez dodatočného hmotného alebo nehmotného zabezpečenia
 • možná refundácia už uhradených prevádzkových nákladov max. do 12 mesiacov od dátumu úhrady
 • možná refundácia mzdových nákladov max. do 6 mesiacov pred predložením žiadosti o úver

Ako získať úver

Kto môže požiadať o Úver so zárukou EIF:

 • žiadateľ musí byť slovenským subjektom s minimálne 12 mesačnou aktívnou podnikateľskou činnosťou a zároveň mať k dispozícii finančné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie
 • malý a stredný podnik vrátane mikropodnikov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych zamestnancov, majú ročný obrat menej ako 50 mil. EUR alebo majú celkovú ročnú bilančnú sumu menej ako 43 mil. EUR
 • potravinári a spracovatelia prvovýroby – výroba potravín, pekárenská výroba, výroba nápojov a iné
  (mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec, mliekarenský priemysel, mlynský, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, konzervárne, mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov, výroba kŕmnych zmesí, ostatné spracovanie)
 • žiadateľ plní záväzky voči štátnym inštitúciám a prednostným veriteľom
 • žiadateľ spĺňa požiadavky pre získanie záruky EIF

Potrebné dokumenty:

 • finančné výkazy za minimálne 1 ucelené zdaňovacie obdobie vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • vyhlásenie k žiadosti o štátnu pomoc k poskytnutiu záruky EIF
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. poskytuje priamy úver so zárukou Európskeho investičného fondu pre malých a stredných podnikateľov, vrátane mikropodnikov, na základe Dohody o záruke v rámci Paneurópskeho záručného fondu v reakcii na COVID-19, uzavretej dňa 20. decembra 2021 medzi Európskym investičným fondom a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. Úver so zárukou EIF využíva podporu Záručného nástroja EGF (Paneurópsky záručný fond, ďalej len „EGF“) implementovaného Európskym investičným fondom s finančnou podporou členských štátov prispievajúcich do EGF. Záručný fond EGF je určený na podporu malých a stredných podnikateľov, ktorí sú považovaní za dlhodobo životaschopných a schopných splniť pohľadávky veriteľov z úverov, nebyť hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19. Účelom pomoci je zlepšiť klientom prístup k financovaniu znížením požadovanej úrovne zabezpečenia úveru v prípade poskytnutia záruky EIF.

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Hlavná 2882/23
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 01 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať Úver AGRO?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár