Potrebujem
poradiť

Potrebujem
poradiť

floating icon

Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadom možností financovania.

Dohodnúť stretnutie

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020

Poskytujeme finančnú pomoc pre udržanie prevádzky a zamestnanosti v dôsledku negatívnych dopadov pandemických opatrení súvisiacich s COVID -19 prostredníctvom úveru s 0%-nou úrokovou sadzbou.

Dohodnúť stretnutie

Benefity úveru PODNIKATEĽ 2020

0% úrok

Možný odklad splátok istiny

Financovanie záväzkov
aj po splatnosti

Záruka Ministerstva financií

Výhody

Výhody Priameho úveru:

 • preklenutie nedostatku voľných zdrojov na prevádzkové potreby
 • pomoc pri udržaní prevádzky a zamestnanosti vo Vašej firme
 • finančná pomoc vo forme záruky za úver a bonifikácie úroku pri dodržaní podmienok
 • úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru vo výške 0% p.a. po splnení podmienok
 • možnosť jednorazového alebo postupného čerpania
 • splácanie úveru v rovnomerných splátkach s odkladom splácania istiny aj úrokov na obdobie 12 mesiacov
 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku

Detaily

Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 pomáha financovať prevádzkové náklady vašej firmy a preklenúť obdobie dopadu pandemických opatrení.

 • žiadateľ je malý a stredný podnik vrátane mikropodnikov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, majú ročný obrat menej ako 50 mil. EUR alebo majú celkovú ročnú bilanciu menej ako 43 mil. EUR
 • financovanie prevádzkových ako aj investičných potrieb Vašej firmy súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti
 • úhrada záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v prípade aj po lehote splatnosti max. 180 dní
 • poskytnutie vo forme splátkového úveru
 • výška úveru od 10 000,- Eur do maximálne 350 000,- Eur
 • odklad splátok istiny aj úrokov na obdobie 12 mesiacov
 • splatnosť úveru 3 roky od podpisu úverovej zmluvy

Ako získať úver

Kto môže požiadať o úver?

 • spoločnosti zapísané v obchodnom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia a sú zapísané v živnostenskom registri SR
 • osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a nie sú zapísané ani v obchodnom registri SR ani v živnostenskom registri SR

Základné podmienky na získanie úveru:

 • žiadateľ má sídlo na území SR a vykonáva svoju podnikateľskú činnosť min. 24 mesiacov
 • žiadateľ podniká v bankou akceptovaných odvetviach
 • žiadateľ nepresiahne stanovené stropy pomoci de minimis
 • žiadateľ je malý a stredný podnik vrátane mikropodnikov, ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, majú ročný obrat menej ako 50 mil. EUR alebo majú celkovú ročnú bilanciu menej ako 43 mil. EUR

Potrebné dokumenty:

 • žiadosť o poskytnutie obchodu
 • oprávnenie na podnikanie
 • finančné výkazy minimálne za posledné 2 zdaňovacie obdobia, vrátane najaktuálnejších priebežných výkazov
 • ďalšie dokumenty podľa typu účelu financovania

Zabezpečenie

Forma zabezpečenia úveru:

 • záruka MF SR
 • ďalšie typy zabezpečenia podľa miery rizika, možnosti klienta a druhu financovania

Bratislava

Štefánikova 27
811 05 Bratislava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Nitra

Párovská 2
949 01 Nitra

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Banská Bystrica

Dolná 4
974 01 Banská Bystrica

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Žilina

Framborská 19
010 01 Žilina

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Košice

Rooseveltova 5
040 01 Košice

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Prešov

Slovenská 15
080 01 Prešov

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Komárno

Tržničné námestie 3
945 01 Komárno

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trenčín

Rozmarínova 6
911 01 Trenčín

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Trnava

Hlavná 29
917 00 Trnava

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Liptovský Mikuláš

ul. 1. mája 24
031 01 Liptovský Mikuláš

Dohodnúť stretnutie Navigovať

Mám otázku

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete získať úver Podnikateľ 2020?
Radi sa s vami porozprávame.

Načítavam formulár